Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13.04.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Libor Honzárek, Petr Doucha, Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

288/12 Žádost o spoluúčast - akce "Čistá řeka Sázava na Vysočině 2012"

Rada města schvaluje poskytnutí podpory organizátorům akce "Čistá řeka Sázava 2012" spočívající v bezúplatném svozu žáků ZŠ a dobrovolníků čistících břehy řeky Sázavy autobusy Technických služeb Havlíčkův Brod ve dnech 13. a 14. dubna 2012.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta