Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13. 6.2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 
 

559/11 Pronájem budovy č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem budovy č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod na stpč. 254 o výměře 1 078 m2 a stpč. 254 o výměře 1 078 m2 s přilehlým pozemkem ppč. 223/2 o výměře 143 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod za podmínek nabídnutých společností FUTURUM REGNUM s.r.o., Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:28496663, s účinností od 13.6.2011 podle podkladové přílohy č. 16849.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta