Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 12.8.2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

729/11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – smlouva o dílo DUCK Consulting s.r.o.

Rada města revokuje své usnesení č. 707/11 a nahrazuje ho následujícím zněním:

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí ve veřejné zakázce "Zpracování podkladů a vstupních analýz pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod", č. zakázky v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 07153, takto: 1. DUCK Consulting s.r.o., Zalužanského 1184, 703 84 Ostrava - Vítkovice, IČ 277 78 061, nabídková cena 268.800 Kč; 2. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 285 76 217, nabídková cena 324.000 Kč; 3. Agora Central Europe,  Petra Rezka 12, Praha 4, IČ 278 85 348, nabídková cena 384.000 Kč.

 

730/11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – smlouva o dílo DUCK Consulting s.r.o.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na "Zpracování podkladů a vstupních analýz pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod", č. zakázky v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 07153, se společností DUCK Consulting s.r.o., Zalužanského 1184, 703 84 Ostrava - Vítkovice, IČ 277 78 061, dle podkladové přílohy č. 17217.

 

731/11 Revokace usnesení č. 728/11

Rada města ruší usnesení č. 728/11 ze dne 05.08.2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje nákup cen pro účastníky celostátního turnaje v házené starších žákyň s názvem "O pohár města Havlíčkův Brod" konaného ve dnech 26. až 28.08.2011 v celkové hodnotě do 5.000 Kč z kapitoly 22, střediska 020.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta