Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.4.2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Libuše Sehnalová, Ing. Zdeněk Endrle, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Miluše Pospíchalová, Blažena Polyaková, Mgr. Jana Hartmanová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Věra Gablechová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martinková, Ing. Josef Beneš

 

324/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 426/10 do 31.8.2011.

 

325/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2010. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 34,8 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 118,0 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 

152,8 tis. Kč takto:

- částku 93,8 tis. Kč zúčtovat  do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 59 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

326/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2010. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 16,9 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 1,6 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 18,5 tis. Kč takto:

- částku 18,5 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválený příděl do Rezervního fondu do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

327/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2010. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 150,2 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 125,3 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 275,5 tis. Kč takto:

- částku 105,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 45,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 125,3 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

328/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2010.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 124,0 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 183 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 307,0 tis. Kč takto:

- částku 98,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 26,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 183,0 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

329/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2010.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 47,7 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 34,3 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 82,0 tis. Kč takto:

- částku 40,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 7,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 34,3 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

330/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2010. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941dosáhla za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 58,4 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 0,2 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 58,6 tis. Kč takto:

- částku 45,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 13,6 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

331/11 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2010 a schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2010.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 128,8 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 143,2 tis.Kč. 

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 272,0 tis. Kč takto:

- částku 85,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 130 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 57 tis. Kč zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondů do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

332/11 Platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm. b) platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Blaženy Polyakové dle podkladové přílohy č. 16193.

 

333/11 Rekonstrukce ulice Na Valech - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Na Valech, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Martina Stehna, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Ivana Kuželku, Jana Zimmermanna a Ing. Pavla Slámu.

 

334/11 Rekonstrukce ulice Na Valech - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce k podání nabídky na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Na Valech, Havlíčkův Brod“ písemnou výzvou dle podkladové přílohy č.16223.

 

335/11 Zprávy o hospodaření městem zřizovaných PO + návrhy na rozdělení zlepšeného hosp.výsledku za rok 2010

AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190, Havlíčkův Brod za rok 2010.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2010 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 46,4 tis. Kč a ztráty v hlavní činnosti ve výši -43,1 tis.Kč. 

Rada města schvaluje použití části dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 43,1 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti.  

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 3,3 tis. Kč takto:

- částku 3,3 tis. Kč zúčtovat příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá provést zúčtování ztráty z hospodaření hlavní činnosti a proúčtovat schválený příděl do fondu do 30.06.2011.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta