Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.1.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

 

2/13 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 o přechodnou finanční výpomoc

Rada města schvaluje přechodnou finanční výpomoc ve výši 800 tis. Kč pro zřizovanou příspěvkovou organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na období rozpočtového roku 2013 - nejdéle do 23.12.2013. Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci je vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy dané příspěvkové organizace v rámci projektu "Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina".

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta