Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.7.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

531/18 Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 42488 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu“ firmou ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., IČO 25932420.

 

532/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 42468. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta