Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.09.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer

 

783/12 Investice spol. Teplo HB s.r.o., rekonstrukce plynové kotelny v KD Ostrov čp.28/3  
v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Rekonstrukce kotelny KD Ostrov “ ve výši dle podkladové přílohy č. 20045 „ Ostrov rozpočet ÚT+plyn“.

 

784/12 Investice spol. Teplo HB s.r.o., rekonstrukce plynové kotelny v KD Ostrov čp.28/3  
v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Teplo HB s.r.o. a zhotovitelem PHD Group s.r.o., Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5, IČ : 24201227 na zhotovení stavby „Rekonstrukce kotelny KD Ostrov, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 20044.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta