Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 1. 7. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

 

 

647/09 Jmenování vedoucího odboru vnějších a vnitřních vztahů

Rada města jmenuje s účinností od 2.7.2009 v souladu s § 102, odst. 2), písm. g) zákona o obcích a na základě výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. Ing. Evu Nigošovou vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka