Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 1. 3. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

155/10 Jmenování komise na výběr ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města jmenuje komisi na výběr ředitele Teplo HB, s.r.o. , Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ: 25930354 ve složení: Ing. Ivan Kuželka, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Bauer, Jiří Kopic a Jan Tecl.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka