Usnesení z mimořádného jednání rady města 7.10.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

 

626/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 518)

 

627/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 518)

 

628/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 518)

 

629/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 518)

 

630/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 518)

 

631/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných školní jídelny v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 žádost o zvýšení nejvyššího počtu stravovaných v Rejstříku škol a školských zařízení ze současných 660 na 750 stravovaných ve školní jídelně školy.

(Podklad jednání č. 517)

 

632/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných školní jídelny v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ze současných 660 na 750.

(Podklad jednání č. 517)

 

633/22 Účelový finanční dar

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 74084. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 516)

 

634/22 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rada města ruší veřejnou zakázku: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.

(Podklad jednání č. 521)

 

635/22 Realizace projektu liniové výsadby

Rada města schvaluje realizaci záměru liniové výsadby v roce 2023 vč. následné udržitelnosti projektu po dobu 5-ti let.

(Podklad jednání č. 525)

 

636/22 Dodávka elektrické energie pro období od 1.1.2023

Rada města ukládá jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., příslušným odborům města a ředitelům příspěvkových organizací akceptovat nabídku sdružených služeb na dodávky elektřiny a následně uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností EP ENERGY TRADING, a.s., IČ : 27386643, Klimentská 1216/46, Praha 1, 110 02, na období od 1.1.2023 na dobu určitou v délce 24 měsíců.

(Podklad jednání č. 520)

 

637/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 30 m2, části pozemku č. 552/9 o výměře 16 m2 a části pozemku č. 553/1 o výměře 16 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod M. D., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 372 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

638/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 85 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 15 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod O. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

639/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 105 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 15 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

640/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 106 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 14 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod J. a M. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

641/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 85 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 15 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

642/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 85 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 15 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod J. a M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

643/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 100 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 7 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod N. J., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 642 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

644/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 85 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 15 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod R. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

645/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 270 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 20 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod P. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.740 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

646/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 166 m2 a části pozemku č. 552/9 o výměře 14 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod V. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.080 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

647/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 218 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod S. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.308 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

648/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 230 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. T., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.380 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

649/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 150 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod I. M., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

650/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 325 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. B., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.950 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

651/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 150 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod E. Č. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

652/22 Pronájem částí pozemků č. 552/3, 552/9 a 553/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 552/3 o výměře 81 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností do 31.12.2024. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 486 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 523)

 

653/22 Rekonstrukce Havlíčkova ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74077 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 515)

 

654/22 Oprava  komunikace parc.č. 1131/20, 1112/3 k.ú. Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit opravu komunikace, která se nachází na pozemcích parc.č. 1131/20 a 1112/3 v k.ú. Mírovka, spolupodílet se na nákladech na opravu ve výši 40 % a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této opravy.

(Podklad jednání č. 519)

 

655/22 Smlouva o provedení přeložky kabelů nn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120079650  dle podkladové přílohy č. 74097 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 526)

 

656/22 Revitalizace parku Budoucnost, dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74100 se zhotovitelem stavby „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ společností „Společnost Park Budoucnost“ jejíž společníky jsou Gardenline s.r.o., IČO: 27263827 a  SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599.

(Podklad jednání č. 527)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta