Usnesení z mimořádného jednání rady města 6.5.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

324/20 Krizová opatření COVID 19 - uvolnění škol a školských zařízení k 11.5.2020

Rada města souhlasí s obnovením provozu příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČ 72545950, od 11. 5. 2020 dle platného harmonogramu pro uvolnění škol a školských zařízení, a to za splnění podmínek ochrany zdraví, které se vztahují na činnost základních uměleckých škol - podkladová příloha 53085.

 

325/20 Krizová opatření COVID 19 - uvolnění škol a školských zařízení k 11.5.2020

Rada města souhlasí s obnovením provozu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČ 72063050, od 11. 5. 2020 dle platného harmonogramu pro uvolnění škol a školských zařízení, a to za splnění podmínek ochrany zdraví, které se vztahují na činnost středisek volného času - podkladová příloha 53084.

 

326/20 Krajská knihovna - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 8 dle podkladové přílohy č. 53087 se zhotovitelem stavby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ firmou Zlínstav a.s., IČO 28315669.

 

327/20 Krizová opatření COVID 19 - obnovení provozu mateřských škol k 25.5.2020

Rada města po projednání s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod souhlasí s obnovením provozu  mateřských škol k datu 25.5.2020 za splnění podmínek ochrany zdraví, které se vztahují na činnost mateřských škol - podkladová příloha 53090.

 

328/20 Krizová opatření COVID 19 - obnovení provozu mateřských škol k 25.5.2020

Rada města po projednání s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova souhlasí s obnovením provozu  Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 k datu 25.5.2020 za splnění podmínek ochrany zdraví, které se vztahují na činnost mateřských škol - podkladová příloha 53090.

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

 

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta