Usnesení z mimořádného jednání rady města 5.4.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka,  Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Markéta Firychová

 

232/22 Pronájem sociálních bytů - byt č. 3504/4, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod V. Ž., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 185)

 

233/22 Pronájem sociálních bytů - byt č. 3504/12, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod V. S., trvale bytem Brno. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 185)

 

234/22 Skateboardové hřiště u Katastrálního úřadu - likvidace

Rada města ukládá bez zbytečného odkladu vyřadit z užívání a evidence dlouhodobého majetku prvky skateboardového hřiště umístěného v ulici Na Losích (za Katastrálním úřadem). Likvidaci vyřazeného dlouhodobého majetku ukládá rada města provést bezúplatným převodem obci Dřetovice, Dřetovice 2, 273 42 Stehelčeves, IČ 002 34 338, s kterou bude uzavřena darovací smlouva na bezúplatný převod demontovaných prvků.

(Podklad jednání č. 186)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta