Usnesení z mimořádného jednání rady města 4.2.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

 Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

 Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl

 

73/22 Technické služby města Havlíčkův Brod - daňová optimalizace

Rada města ruší své usnesení č. č. 55/21 ze dne 25.1.2021.

 

74/22 Odborné ošetření a revitalizace stromů

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: „Odborné ošetření a revitalizace stromů 2022“ viz. podkladové přílohy č. 67734 až č. 67737 a ukládá Technickým službám tuto veřejnou zakázku vypsat. Rada města souhlasí s použitím účelově vázaných finančních prostředků z finančního transferu viz. usnesení rady města  č. 747/21a č.748/21 z 20.12.2021 na krytí nákladů souvisejících 
s realizací této zakázky.

 

 

 Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

  

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta