Usnesení z mimořádného jednání rady města 4.11.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová,PhDr. Ivana Štrossová,

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová

 

712/22 Rozšíření okruhu stanovených závazných ukazatelů - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje realizaci výměny oken na objektu budovy Mateřské školy Havlíčkův Brod, Šmolovy 107 a za tím účelem schvaluje uzavřít se společností Okna Kučírek, IČO 459 02 895, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Humpolecká 1089 smlouvu o dílo dle cenové nabídky  v podkladové příloze číslo 74275.

(Podklad jednání č. 566)

 

713/22 Rozšíření okruhu stanovených závazných ukazatelů - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města revokuje část 4) svého usnesení číslo 64/22 ze dne 24.1.2022, které nahrazuje tímto textem:

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 800 tis. Kč (z toho OP MŠ Žižkov - Oprava sociálního zařízení (242 tis. Kč) + OP MŠ Příčná - Oprava střechy čp. 189 (241 tis. Kč) + OP MŠ Zahradnického čp. 2864 - Oprava revizní šachty (80 tis. Kč) + OP MŠ Šmolovy čp. 107 - Oprava střechy  (97 tis. Kč) + OP MŠ Šmolovy čp. 107- Výměna oken (140 tis. Kč).

(Podklad jednání č. 566)

 

714/22 Rozšíření okruhu stanovených závazných ukazatelů - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje použití Investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za účelem finančního dokrytí výměny oken v objektu Mateřské školy Havlíčkův Brod, Šmolovy 107.

(Podklad jednání č. 566)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta