Usnesení z mimořádného jednání rady města 30.9.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Josef Jukl

 621/22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy - bufet v areálu krytého bazénu

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - bufet v budově krytého plaveckého bazénu čp. 3000, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči Josef Švec, Dlouhá 3042, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 01207385  a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 74066.

(Podklad jednání č. 511)

 622/22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy - restaurace v areálu zimního stadionu

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - restaurace a příslušenství v budově zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči Bruslařský klub, s.r.o, U Stadionu 2777, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 08275416 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 74069.

(Podklad jednání č. 512)

 623/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/32, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 32, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. F., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 513)

 624/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/28, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 28, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. Ř., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 513)

 625/22 Návrh dohody - poskytnutí bytu policii ČR

Rada města schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí bytu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina dle podkladové přílohy číslo 74075.

(Podklad jednání č. 514)

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta