Usnesení z mimořádného jednání rady města 30.6.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Jan Matějka, Marie Rothbauerová

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

419/23 Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 79730 se zhotovitelem stavby „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“ společností  H&B delta, s.r.o., IČO 25835661.

(Podklad jednání č. 350)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta