Usnesení z mimořádného jednání rady města 28.4.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Václav Stejskal

 

277/22 Rebel-fest 2022

Rada města projednala žádost Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. Dobrovského 2027 IČ 60917628 a ukládá Technickým službám zajistit součinnost v rámci akce Rebel Fest 2022 dle předložené žádosti.

(Podklad jednání č. 226)

 

278/22 Rebel-fest 2022

Rada města projednala žádost Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. Dobrovského 2027 IČ 60917628 a ukládá OVVV zajistit bezúplatně inzerci reklamy akce Rebel Fest 2022 v Havlíčkobrodských listech.

(Podklad jednání č. 226)

 

279/22 Plná moc - vojenský areál Dobronín

Rada města souhlasí s udělením plné moci MO - Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy nemovitého majetku, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, se sídlem Teplého 1899, Pardubice V – Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice pro zastupování města Havlíčkův Brod v činnostech souvisejících s geodetickým zaměřením vojenského areálu Dobronín v rozsahu dle přílohy č. 70216.

(Podklad jednání č. 228)

 

280/22 Majáles 2022

Rada města projednala žádost Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621 a ukládá Technickým službám zajistit součinnost v rámci akce Majáles 2022 a Color run pro Kubíka ve dnech 13.-14.5.2022 dle předložené žádosti v podkladu č. 227.

(Podklad jednání č. 227)

 

281/22 Zelené střechy

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v investiční přípravě stavebních záměrů „Zelená střecha – Wolkerova“ a „Zelená střecha Nuselská“.

(Podklad jednání č. 222)

 

282/22 Zelené střechy

Rada města ukládá oddělení řízení projektů podat žádost o dotaci na projekty „Zelená střecha – Wolkerova“ a „Zelená střecha Nuselská“ v rámci výzvy č.10/2021 Ministerstvo životního prostředí ČR.

(Podklad jednání č. 222)

 

283/22 Revitalizace parku Budoucnost – zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Zdeňkem Sendlerem, IČO 12189391 na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Revitalizace parku Budoucnost – etapa. III a IV“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 70200.

(Podklad jednání č. 224)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta