Usnesení z mimořádného jednání rady města 28.1.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

 Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

 Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Tomáš Hermann

  

72/22 Městské divadlo a kino Ostrov – hodnocení zakázek malého rozsahu

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce toalet pro veřejnost“, provedeného hodnotící komisí, ukládá jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Termgas s.r.o., IČO 260 07 967.

 

 Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta