Usnesení z mimořádného jednání rady města 27.9.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

549/23 Smlouva o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 (GLOBDATA a.s.) - dodatek č. 10

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 se společností GLOBDATA a.s., IČ: 056 42 361, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, kterým se mění ceník parkovného placených parkovišť s účinností od 1.10.2023.

(Podklad jednání č. 470)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta