Usnesení z mimořádného jednání rady města 27.7.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

576/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 42583. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

577/18 Střídačky pro fotbalové hřiště Na Losích

Rada města souhlasí s pořízení dvou střídaček pro travnaté fotbalové hřiště Na Losích.

 

578/18 Krajská knihovna - technický dozor stavebníka

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 42586 na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ s Bytservis spol s.r.o., IČO 18199208.

 

579/18 Rekonstrukce přízemí Knapovy vily

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 se dle podkladové přílohy č. 42595 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod“ firmou STAVITELSTVÍ KAFKA, s.r.o., IČO 03654371.

 

580/18 Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 se dle podkladové přílohy č. 42598 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod“ firmou TERMGAS, s.r.o., IČO 26007967.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta