Usnesení z mimořádného jednání rady města 27.10.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Eva Prodělalová

 

610/23 Rekonstrukce staré radnice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo  č. 3 dle podkladové přílohy č. 81316 se zhotovitelem stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 520)

 

611/23 Žádost o součinnost při umístění kamery

Rada města souhlasí se součinností v rámci žádosti Policie ČR dle podkladové přílohy č. 81351 a pověřuje ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod k podpisu souhlasu dle podkladové přílohy č. 81352.

(Podklad jednání č. 524)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta