Usnesení z mimořádného jednání rady města 24.11.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

 

 

703/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá odboru ŽP uzavřít "Smlouvu O nakládání s rostlinnými odpady" s Josefem Beránkem, Veselice 3, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48194832 a Josefem Jiráčkem, Veselý Žďár 55, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72057149, dle podkladové přílohy č. 58191.

(Podklad jednání č. 593)

 

704/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá odboru ŽP uzavřít "Smlouvu O nakládání s rostlinnými odpady" s Miroslavem Brožem, 582 55 Květinov - Radňov 38, IČO 41270401, dle podkladové přílohy č. 58192.

(Podklad jednání č. 593)

 

705/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá odboru ŽP objednat a uhradit likvidaci rostlinných odpadů nashromážděných na sběrném dvoře TSHB Reynkova od občanů v roce 2020 v souladu se zákonem o odpadech.

(Podklad jednání č. 593)

 

706/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít "Smlouvu O nakládání s rostlinnými odpady" s Josefem Beránkem, Veselice 3, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48194832 a Josefem Jiráčkem, Veselý Žďár 55, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72057149, dle podkladové přílohy č. 58193.

(Podklad jednání č. 593)

 

707/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít "Smlouvu O nakládání s rostlinnými odpady" s Miroslavem Brožem, 582 55 Květinov - Radňov 38, IČO 41270401, dle podkladové přílohy č. 58194.

(Podklad jednání č. 593)

 

708/20 Likvidace rostlinných odpadů

Rada města ukládá odboru ŽP uzavřít "Smlouvu O nakládání s rostlinnými odpady" s Josefem Zbortkem, Krátká Ves 7, 582 22 Přibyslav, IČO 75141612, dle podkladové přílohy č. 58195.

(Podklad jednání č. 593)

 

709/20 usnesení přiděleno omylem

 

710/20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času uzavřít Smlouvu o podnájmu nebytových prostor dle podkladové přílohy číslo 58199 s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, zastoupenou Bc. Simonou Tomanovou.

(Podklad jednání č. 595)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta