Usnesení z mimořádného jednání rady města 23. 6. 2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CS., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš

 

462/08 Pronájem Havlíčkova náměstí - oslavy 174. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 211/08 přijaté dne 7.4.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje pronájem Havlíčkova náměstí o výměře 5.470 m2 Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, a.s., Dobrovského ulice 2027, Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 28. června 2008 od 14:00 do 24:00 hodin, za cenu 40 Kč/m2/den, tj. celkem 218.200 Kč s tím, že Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. provede propagaci městu Havlíčkův Brod v částce rovné za pronájem Havlíčkova náměstí ve výši 108.200 Kč včetně DPH, částka 110.000 Kč představuje veřejnou podporu města organizátorovi akce.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                               starostka