Usnesení z mimořádného jednání rady města 22.10.2021Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

568/21 Program mimořádného jednání zastupitelstva města 29.10.2021

Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 65075.

(Podklad jednání č. 542)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta