Usnesení z mimořádného jednání rady města 17.3.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 
 

229/20 Opatření v souvislosti s COVID 19

Rada města projednala v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění, s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení provozu všech odloučených pracovišť příspěvkové organizace, a to s účinností od 17.3.2020 do odvolání.

 

230/20 Opatření v souvislosti s COVID 19

Rada města projednala v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění, s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049, a to s účinností od 17.3.2020 do odvolání.

 

231/20 Opatření v souvislosti s COVID 19

Rada města ukládá všem předsedům výborů zastupitelstva města v době vyhlášení nouzového stavu nesvolávat jednání výborů.

 

232/20 Opatření v souvislosti s COVID 19

Rada města ruší jako preventivní opatření s platností od 17.3.2020 od 9:00 do odvolání provoz městské hromadné dopravy.

 

  

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta