Usnesení z mimořádného jednání rady města 11.2.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. Veronika Vošická Buráňová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová

 

112/19 Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum: vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě"“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Kupní smlouvu (na část č. 1) s vybraným uchazečem KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové., IČO 28784111.

 

113/19 Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum: vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě"“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Kupní smlouvu (na část č. 2) s vybraným uchazečem FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 70900 Ostrava Mariánské Hory, IČO 26846888.

 

114/19 Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum: vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě"“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Kupní smlouvu (na část č. 3) s vybraným uchazečem Nowatron Elektronik, s.r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, IČO 45270007.

 

115/19 Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum: vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Kupní smlouvu (na část č. 4) s vybraným uchazečem FLAME System, s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČO 26846888.

 

116/19 Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum: vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Kupní smlouvu (na část č. 5) s vybraným uchazečem SciTech Visual s.r.o. Havlíčkova 151/43, 602 00 Brno

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta