Usnesení z mimořádného jednání rady města 11.10.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Karel Milichovský

 

751/19 Stavební úpravy křižovatkové plochy a zpomalovací práh, ul. Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města na základě vyhodnocení zakázky malého rozsahu ukládá odboru rozvoje uzavřít smlouvu o dílo se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 na realizaci zakázky „Stavební úpravy křižovatkové plochy a zpomalovací práh, ul. Wolkerova, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s odborem vnějších a vnitřních vztahů předložit radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

752/19 Zapújčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje výpůjčku areálu sportovního zařízení Plovárenská Církvi  bratrské v Havlíčkově Brodě, k pořádání akce setkání mládeže Církve bratrské dne 27.10.2019 od 10:00 do 16:00 hod dle podkladové přílohy č. 50886. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu a úklid po akci.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta