Usnesení z mimoř.jednání rady města 28.4.2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

314/08 Žádost o dotaci z programu "3x333 tisíc pro aktivní život obce"

Rada města v návaznosti na usnesení č. R 169/08 z 3. 3. 2008 potvrzuje, že město Havlíčkův Brod se bude podílet na realizaci projektu "Nový život Kateřiny" a jeho spolufinancování ve výši 115.000 Kč. Projekt je zaměřen na revitalizaci historické budovy kostela sv. Kateřiny.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka