Usnesení z mimoř. jednání rady města 31.3.2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, Csc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

191/08 Podání žádostí o prostředky z Regionálního operačního programu

Rada města schvaluje žádost o podporu z Regionálního operačního programu na projekty: 
Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod
Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá
Dětské hřiště Jihlavská 
Dětské hřiště Kalinovo nábřeží
Tělocvična u Základní školy V Sadech, Havlíčkův Brod.

 

192/08 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 91 na Havlíčkově námětí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod (kancelář č. 13) o výměře 27 m2, Ing. Aloisi P., Havlíčkův Brod, IČ: 73990345, za účelem zřízení zázemí pro nezávislé finanční poradenství s účinností od 1. 4. 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 29.700 Kč/rok, tj. 1.100 Kč/m2/rok. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

193/08 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 91 na Havlíčkově námětí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod (kanceláře č. 11) o výměře 18 m2, Mgr. Darie V., Havlíčkův Brod, za účelem výkonu advokacie s účinností od 15.4.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 19.800 Kč/rok, tj. 1.100 Kč/m2/rok. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

194/08 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 91 na Havlíčkově námětí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod (kancelář č. 12) o výměře 27 m2,  Národnímu památkovému ústavu - územní odborné pracoviště v Telči, IČ: 75032333 za účelem zřízení zázemí pro Jarmilu Brožovou, která má na starosti působnost správního území Havlíčkova Brodu. Cena za pronájem činí 300 Kč/m2/rok a smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

195/08 Povolení parkování na středové ploše Havlíčkova  náměstí - mezinárodní zápas v hokeji

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 3. dubna 2008 od 14:00 do 22:00 při příležitosti konání mezinárodního zápasu hokejové reprezentace na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.

 

196/08 Zvýšení nájemného smlouvy o koplexním pronájmu - Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexním pronájmu č. HO 183/2000/Soj uzavřené dne 28.12.2000 s Technickými službami Havlíčkův Brod, jehož předmětem je  zvýšení nájemného na částku 2.200.000 Kč/rok s účinností od 1.4.2008.

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka