Usnesení z jednání rady města dne 29.3.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, PaedDr. Veronika Prchalová, Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Kejklíček, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Magdaléna Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl, Eva Rozínková, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš

 

151/21 ZŠ Nuselská - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení  hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2020. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 167,1 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 40,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 127,1 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele.

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

152/21 ZŠ V Sadech - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2020.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 79,1 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 59,1 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

153/21 Aktualizace č. I Investičního plánu 2021 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2021 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a použití Investičního fondu příspěvkové organizace dle podkladové přílohy číslo 60711.

(Podklad jednání č. 130)

 

154/21 ZŠ Konečná - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2020.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 18,8 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 8,8 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

155/21 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 60781 termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022  v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, která bude od 1.9.2021 jako Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 poskytovat předškolní vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342.

(Podklad jednání č. 138)

 

156/21 ZŠ a MŠ Wolkerova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2020. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 15,9 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 5,9 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

157/21 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2021/2022 dle podkladové přílohy číslo 60780.

(Podklad jednání č. 138)

 

158/21 ZŠ Štáflova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2020.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 27,4 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 17,4 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

159/21 MŠ Korálky H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2020.

Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 36,2 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 26,2 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

160/21 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2021/2022 dle podkladové přílohy číslo 60779.

(Podklad jednání č. 138)

 

161/21 AZ Centrum - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za rok 2020.

Příspěvková organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 26,5 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 16,5 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

162/21 Den dětí 2021

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod pro realizaci  festivalu volného času "Procházky Budoucností od A do Z", který pořádá ve dnech 28.5.-30.5.2021 příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času v rámci "Dne dětí 2021": 

- bezplatně zapůjčit mobilní podium včetně instalace na dětské hřiště za budovou AZ CENTRA Havlíčkův Brod (naproti zbudovanému přírodnímu hledišti) a připojení elektrické energie,

 - bezplatně zapůjčit 2 ks velkých dřevěných stánků a provést jejich instalaci,

- bezplatně vylepit plakáty s informací o konání akce v autobusech MHD.

(Podklad jednání č. 160)

 

163/21 Technické služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2020.

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 4.693 tis. Kč, v hlavní činnosti výsledek vytvořen nebyl. Celkem hospodářský výsledek po zdanění 4.404 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku takto:

- částku 890 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové

organizace (20%)

- částku 2.862,5,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace 

- částku 651,5 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

164/21 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2020.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 11,1 tis. Kč, v doplňkové činnosti výsledek vytvořen nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace 

- částku 1,1 odvést do rozpočtu zřizovatele 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

165/21 Sociální služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2020

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2020. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 45,7 tis. Kč a z hlavní činnosti ve výši 20,1 tis. Kč. Celkem hospodářský výsledek po zdanění za období 65,8 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení výsledku takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn PO

- částku 45,8 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele  

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

166/21 Technické služby města H. Brod – poskytnutí přechodné výpomoci na financování daňově uznatelné rezervy na pěstební činnost zúčtované do uznatelných výdajů za rok 2021.

Rada města na základě zprávy o hospodaření a vypořádání daně z příjmů právnických osob předložené managementem příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2020 a v souladu s usnesením ZM č. 247/20 ze dne 14/12/2020 schvaluje PO poskytnutí přechodné výpomoci max. do 8 000 tis. Kč na finanční krytí tvorby daňové rezervy na pěstební činnost v městských lesích. Přechodná výpomoc musí být na účty zřizovatele vrácena nejpozději do 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 156)

 

167/21 Úprava ceníků v hlavní činnosti

Rada města se seznámila s návrhem úpravy cen v hlavní činnosti TSHB a ukládá Technickým službám předložit radě města ke schválení ceníky služeb v hlavní činnosti podle podkladové přílohy č. 60841 a 60842.

(Podklad jednání č. 135)

 

168/21 Škodní událost

Rada města schvaluje výši náhrady škody vzniklé zaviněním dopravní nehody p. M. S. v souladu s podkladovou přílohou č. 60749 ve výši 7.000 Kč.

(Podklad jednání č. 136)

 

169/21 Změna č. 3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy č. 60750.

(Podklad jednání č. 137)

 

170/21 Úprava cen za svoz SKO příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje úpravu cen v hlavní činnosti TSHB za svoz SKO pro příspěvkové organizace města dle podkladové přílohy č. 60862 s platností od 1.4.2021.

(Podklad jednání č. 146)

 

171/21 Aktualizace č. 3 Směrnice pro odepisování majetku TSHB

Rada města schvaluje aktualizaci Směrnice pro odepisování majetku Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 60889 a ukládá Technickým službám zařazovat a odepisovat majetek dle této směrnice. Rada města dále deleguje pravomoc Technickým službám k dalším úpravám této vnitřní Směrnice pro odepisování majetku, pouze v případě změny metody odepisování, bude předloženo ke schválení radě města.

(Podklad jednání č. 158)

 

172/21 Dlouhodobé pronájmy nebytových prostor ve správě školských příspěvkových organizací

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 neuplatňovat v roce 2021 inflační doložku u uzavřených smluv o dlouhodobých pronájmech nebytových prostor.

(Podklad jednání č. 139)

 

173/21 Dlouhodobé pronájmy nebytových prostor ve správě školských příspěvkových organizací

Rada města ukládá příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času neuplatňovat v roce 2021 inflační doložku u uzavřených smluv o dlouhodobých pronájmech nebytových prostor.

(Podklad jednání č. 139)

 

174/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1202/7, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod L. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 6, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod nejpozději do 31.5.2021, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

(Podklad jednání č. 140)

 

175/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1860/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod A. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 105 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 140)

 

176/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2782/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod M. S., trvale bytem Velké Meziříčí. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 133 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 140)

 

177/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2796/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 118 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 140)

 

178/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2799/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod S. H., trvale bytem Okrouhlice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 113 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 140)

 

179/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/61, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 61, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Okrouhlice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 141)

 

180/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/74, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 74, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod E. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 141)

 

181/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/83, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 83, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod K. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 141)

 

182/21 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2800/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a M. F., trvale bytem Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 60733.

(Podklad jednání č. 142)

 

183/21 Přehled nebytových prostor

Rada města schvaluje neuplatňovat v roce 2021 inflační doložku ve smlouvách o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 148)

 

184/21 Pronájem části pozemku č. 634/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 634/4 o výměře 38 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu L. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem vymezení nezaploceného pásu v šířce 1 metru od nemovitosti žadatelky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 152 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 150)

 

185/21 Pronájem části pozemku č. 636/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku č. 636/5 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 151)

 

186/21 Pronájem pozemku č. 58/51 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Suchá

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. 58/51 o výměře 123 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu V. a R. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrady u rodinného domu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 8 Kč/m2/rok, tj. 984 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 152)

 

187/21 Pronájem částí pozemků č. 152/2 a 152/3 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 152/2 o výměře 80 m2 a části pozemku č. 152/3 o výměře 40 m2 (pozemky vedeny ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr), oba v katastrálním území Květnov, P. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem zajištění přístupu k nemovitosti žadatele. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 480 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 153)

 

188/21 Nájemní smlouva č. EK 012/2019/Ste - zúžení předmětu nájmu

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. EK 012/2019/Ste uzavřené dne 14.2.2019 spočívající v zúžení předmětu nájmu o pozemky č. 560/22, 560/3 a 553/6, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

(Podklad jednání č. 162)

 

189/21 Rozpočtová opatření EO - 03/2021 - za 01+02/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 03/2021 dle podkladové přílohy č. 60845. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 155)

 

190/21 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - 3x IT

Rada města schvaluje návrh odboru vnějších a vnitřních vztahů na vyřazení hmotného majetku: 1) informační kiosek -17"LCD, PC, WinXP, Webtouch, pořizovací cena 114.650,60 Kč, 2) zálohovací mech. Storage 3U Rackmount Kit, pořizovací cena 148.044,70 Kč, 3) ORCACE-MIRACLE 2112 - dat. mikrovln. spoj-multiplex, pořizovací cena 476.238 Kč, dle podkladové přílohy č. 60782, 60783, 60784.

(Podklad jednání č. 161)

 

191/21 Spolupráce města Havlíčkův Brod na cestě epigramů

Rada města souhlasí se spoluprací města Havlíčkův Brod na "cestě epigramů" s Okrašlovacím spolkem Budoucnost (dle podkladové přílohy č. 60882) a kontaktní osobu určuje Ing. Evu Nigošovou, O konkrétním umístění trojrozměrných epigramů v rámci cesty epigramů bude rozhodnuto po vzájemném odsouhlasení návrhů.

(Podklad jednání č. 147)

 

192/21 Závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo

Rada města ruší své usnesení č. 257/19 a ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 60709 a 60710. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

(Podklad jednání č. 129)

 

193/21 Závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo

Rada města ukládá pracovníkům městskému úřadu zapracovat do všech nově vzniklých smluv a současně doplnit do všech platných vzorových smluv článek následujícího znění: „Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněném předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.“

(Podklad jednání č. 129)

 

194/21 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 60808. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

(Podklad jednání č. 133)

 

195/21 Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 60832 se zhotovitelem stavby „Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 134)

 

196/21 Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 60884 až 60888 a 60890.

(Podklad jednání č. 159)

 

197/21 Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Luboš Duben.

(Podklad jednání č. 159)

 

198/21 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 60894.

(Podklad jednání č. 163)

 

199/21 Kontrola plnění z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 116/21 ze dne 22.2.2021. Důvodem je odstoupení uchazeče od pronájmu městského bytu.

(Podklad jednání č. 132)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta