Usnesení z jednání rady města dne 24.4.2019Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš

 

335/19 Junácké závody v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje bezplatnou součinnost Technických služeb Havlíčkův Brod na akci „ Junácké závody v Havlíčkově Brodě“ ve dnech 27.4 – 29.4.2019 žadateli Junák – český skaut z.s., středisko Bobři Havlíčkův Brod, Horní 3188, 58001 Havlíčkův Brod, IČ 15060888 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 48645, kromě zapůjčení mobilního WC. Žadatel zajistí stálý dozor, bezpečnost účastníků a dále zajistí, aby se účastníci nepohybovali mimo vymezený prostor sociálního zařízení koupaliště.

 

336/19 Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská a hřiště s umělou trávou Na Losích

Rada města schvaluje žadateli Okresní rada Asociace školních sportovních klubů HAVLÍČKŮV BROD, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod bezplatné využití areálu Plovárenská dne 25.4.2019 a fotbalového hřiště s umělou trávou v areálu Na Losích dne 30. dubna 2019 od 8:00 hod. do 13:00 hod. na pořádání okresního kola v minikopané základních škol prvních až pátých tříd, včetně zpřístupnění toalet, dovoz a odvoz fotbalových branek dle podkladové přílohy č. 48646 a č. 48651 Žadatel umožní veřejnosti přístup do areálu a po skončení akce provede úklid.

 

337/19 Žádost o bezplatné využití atletického areálu na Losích

Rada města schvaluje žadateli Okresní rada Asociace školních sportovních klubů HAVLÍČKŮV BROD, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod bezplatné využití atletického areálu Na Losích, a to ve dnech 2. a 3. května 2019 od 8:00 hod. do 13:00 hod. na pořádání okresního kola v atletice základních škol šestých až devátých tříd, včetně zpřístupnění toalet dle podkladové přílohy č. 48647. Žadatel si v případě potřeby dohodne součinnost s atletickým oddílem TJ Jiskra a po skončení akce provede úklid.

 

338/19 Rekonstrukce Základní školy Nuselská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení telefonu a místního rozhlasu v Základní škole Nuselská s firmou RONELI SE, IČO 29316731 v rozsahu dle podkladových příloh č. 48653 a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta