Usnesení z jednání rady města dne 21.9.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Monika Čapková, Paed. Dr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Kateřina Moravcová, Mgr. Miloš Kejklíček, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš

 

576/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56731.

 

577/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56732.

 

578/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57792 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

579/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57793 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

580/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56733.

 

581/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57794 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

582/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56734.

 

583/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57795 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

584/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56735.

 

585/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56736.

 

586/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57796 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

587/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57797 odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

588/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56737.

 

589/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57798 odpisový plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem. Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací výnosově kompenzovány postupem pro vybrané účetní jednotky dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

 

590/20 Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57799 odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření budou zřizovatelem v roce 2021 rozpočtově kryty provozním příspěvkem, a to ve výši 210 tis. Kč.

 

591/20 Investiční plány 2021  - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 56738.

 

592/20 Žádost ZŠ Nuselská o využití sportovišť

Rada města schvaluje ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod možnost bezplatného využití hřiště v areálu veřejného koupaliště na ul. Chotěbořská pro výuku tělesné výchovy (viz žádost v podkladové příloze č. 57827), a to v době mimo provoz veřejného koupaliště.

 

593/20 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření kupní smlouvy č. 2020/018 se společností Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy, IČO 18953573 ve znění podkladové přílohy č. 57813.

 

594/20 Nákup materiálu pro realizaci zakázky spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. nákup měřičů tepla v souladu s objednávkou č. 21033571 od společnosti Kamstrup A/S organizační složka se sídlem Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4, IČO 28395042 ve znění podkladové přílohy č. 57814.

 

595/20 Spolupráce se společností JRK na rozvoji odpadového hospodářství města

Rada města ukládá odboru životního prostředí uzavřít "Smlouvu o poskytování služby" (JRK partnerství) a "Smlouvu o servisní podpoře k aplikaci ECONIT a reklamačním řádu" se společností JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640, Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 dle podkladové přílohy č. 57822 a č. 57823. Současně rada města, v souvislosti se zaváděním evidenčního systému ECONIT pro město Havlíčkův Brod, ukládá odboru životního prostředí začlenit do rozpočtu kap. 02 pravidelnou kvartální úhradu provozu systému ECONIT od dodavatele JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640 v celkové ceně 54.450 Kč včetně DPH dle cenové nabídky viz podkladová příloha č. 57823.

 

596/20 Spolupráce se společností JRK na rozvoji odpadového hospodářství města

Rada města, v souvislosti se zaváděním evidenčního systému ECONIT pro město Havlíčkův Brod, ukládá oddělení informatiky pořízení hardwarového vybavení od dodavatele JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640 v celkové ceně 34.263,57 Kč včetně DPH a rozsahu dle cenové nabídky viz podkladová příloha č. 57823.

 

597/20 Spolupráce se společností JRK na rozvoji odpadového hospodářství města

Rada města, v souvislosti se zaváděním evidenčního systému odpadů ECONIT pro město Havlíčkův Brod, ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod pořízení pěti sad hardwarového vybavení pro 5 svozových vozidel odpadů od dodavatele JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640 v celkové ceně 340.833 Kč včetně DPH a rozsahu dle cenové nabídky viz podkladová příloha č. 57824.

 

598/20 Projekt "Děti do bruslí" - školní rok 2020/2021 - žádost spolku

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit radě města ke schválení rozpočtové opatření na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy zřizovanými školskými příspěvkovými organizacemi, které se budou účastnit výuky bruslení v rámci projektu "Děti do bruslí" v období říjen - prosinec 2020.

 

599/20 Projekt "Děti do bruslí" - školní rok 2020/2021 - žádost spolku

Rada města ukládá Technickým službám uzavřít se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec "Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě" za účelem realizace projektu "Děti do bruslí" pro období říjen až prosinec 2020, v objemu 90 hodin a ceně pronájmu 1.400 Kč/hodinu.

 

600/20 II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 57818 se zhotovitelem stavby „II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní“ firmou STRABAG a.s., IČO 60838744.

 

601/20 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 56774.

 

602/20 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1859/25, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 57807.

 

 603/20 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/6, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 380/2015/Kuč uzavřené s L. B., trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 6, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.11.2022.

 

604/20 Žádost o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 57816.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta