Usnesení z jednání rady města dne 17.9.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Michaela Slavíková

 

684/18 Projekt MAP II - Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem -

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem dle podkladové přílohy č. 43973 se společností Královská stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 27521702.

 

685/18 Vodovod Jilemník

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 dle podkladové přílohy č. 43947 se zhotovitelem stavby „Vodovod Jilemník, Havlíčkův Brod“ Ivou Dvořákovou, IČO 41275276.

 

686/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 3

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 3 v Komunitním domě Rozkoš J. B., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 1.10.2018 do 30.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 17, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, nejpozději do 31.10.2018, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

687/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/6, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. M., trvale bytem Šlapanov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.10.2018 do 30.9.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

688/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/43, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 43 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod H. N. st. a H. N.ml., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.10.2018 do 30.9.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta