Usnesení z jednání rady města dne 17. 10. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jana Králová, Martin Stehno, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Ing. Eva Nigošová

 

919/11 Plán zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje Plán zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu včetně příloh č. 1 a 2 dle přílohových příloh č. 17701, č. 17702 a č. 17703 s platností od 1.11.2011.

 

920/11 Změna tarifu MHD Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje úpravu tarifu MHD od 1.1. 2012 dle popisu v podkladovém materiálu č. 809/2011.

 

921/11 Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod 2011 - rozšíření

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2011 dle podkladové přílohy č. 17704.

 

922/11 Žádost Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí s udělením exkluzivity na prodej výrobků Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod v prostorách zimního stadionu Havlíčkův Brod.

 

923/11 Omezení provozu mateřský škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách v době od 27.12.2011 do 30.12.2011. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867. 

 

924/11 Přerušení provozu MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušit provoz odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 o vánočních prázdninách v době od 27.12.2011 do 30.12.2011. Po dobu přerušení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867.

 

925/11 Číslo přiděleno omylem

 

926/11 Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za základní a předškolní vzdělávání

Rada města schvaluje „Smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů za základní vzdělávání“, „Smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky“ a „Dohodu o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání“ dle podkladové přílohy č. 17707.

 

927/11 Smlouva o umístění zařízení městského kamerového systému

Rada města schvaluje smlouvu o umístění zařízení městského kamerového systému se Společenstvím vlastníků bytového domu Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2875 dle podkladové přílohy č. 17112.

 

928/11 Změny příloh Nařízení města č. 2/2009

Rada města schvaluje změny přílohy č. 1 a přílohy č. 2  Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17574.

 

929/11 Financování dopravní obslužnosti

Rada města ukládá odboru dopravy při projednávání smluv s dopravci na rok 2012 v rámci úsporných opatření jednat o neplacení dopravní obslužnosti na tyto linky a spoje:

Linka 760600, spoj 3, 30, 37 Linka 760610, spoj 33 Linka 600000, spoj 31,32 Linka 600930, spoj 21, 22 Linka 600960, spoj 19, 8 Linka 600990, spoj 19.

 

930/11 Veřejnoprávní smlouva městys Česká Bělá

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Česká Bělá podle podkladové přílohy č. 17646 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

931/11 Veřejnoprávní smlouva městys Úsobí

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Úsobí podle podkladové přílohy č. 17648 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

932/11 Veřejnoprávní smlouva obec Břevnice

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Břevnice podle podkladové přílohy č. 17650  pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

933/11 Veřejnoprávní smlouva obec Knyk

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Knyk podle podkladové přílohy č. 17652  pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

934/11 Veřejnoprávní smlouva obec Kochánov

Rada města uzavření schvaluje veřejnoprávní smlouvy s obcí Kochánov podle podkladové přílohy č. 17654 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

935/11 Veřejnoprávní smlouva obec Krátká Ves

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Krátká Ves podle podkladové přílohy č. 17658 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

936/11 Veřejnoprávní smlouva obec Květinov

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Květinov podle podkladové přílohy č. 17658 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

937/11 Veřejnoprávní smlouva obec Lípa

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lípa podle podkladové přílohy č. 17660 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

938/11 Veřejnoprávní smlouva obec Lučice

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lučice podle podkladové přílohy č. 17662 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění).  Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu

 

939/11 Veřejnoprávní smlouva obec Radostín

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Radostín podle podkladové přílohy č. 17665 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu

 

940/11 Veřejnoprávní smlouva obec Veselý Žďár

Rada města schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy s obcí Veselý Žďár podle podkladové přílohy č. 17667 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu

 

941/11 Veřejnoprávní smlouva obec Věž

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Věž podle podkladové přílohy č. 17670 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

942/11 Veřejnoprávní smlouva obec Vysoká

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoká podle podkladové přílohy č. 17673 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009  Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.

 

943/11 Rozpočtové opatření v kompetenci RM -  kap. 41

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru - za kap. 02,18,19,25,28,35,41,55 - dle podkladové přílohy č. 17722.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

944/11 Žádost o zařazení vysílání radničního okénka na portál www.youtube.com

Rada města povoluje zařazení pravidelného vysílání "Radniční okénko" na internetový portál www.youtube.com.

 

945/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 12/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 17579. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

946/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 12/2011 a č.13/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 17711. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

947/11 Ceník městského informačního centra, Provozní řád veřejné internetové stanice Městského informačního centra Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje s platností od 17.10.2011 aktualizovaný Ceník Městského informačního centra Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17629.

 

948/11 Ceník městského informačního centra, Provozní řád veřejné internetové stanice Městského informačního centra Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje Provozní řád veřejné internetové stanice Městského informačního centra Havlíčkův Brod s platností od 17.10.2011 dle podkladové přílohy č. 17677.

 

949/11 Územní řízení

Rada města souhlasí s umístění stavby Obchodního centra Havlíčkův Brod Saller II stavebníka Sallerova výstavba spol. s r.o. za předpokladu splnění  podmínky, že uvedení do provozu obchodního centra Saller II bude předcházet dokončení a zprovoznění úpravy křižovatky napojení stavby se silnicí I/38 včetně instalace Světelného signalizačního zařízení.

 

950/11 Obytná zóna Vršovice - podíl na investicích

Rada města se seznámila s technickým řešením obytné zóny Vršovice „Na Úpatí“. Rada města nesouhlasí s předloženým návrhem na dělení investičních nákladů.

 

951/11 Snížení energetické náročnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města v případě nové výzvy operačního programu životní prostředí podat ve spolupráci se společností IP Izolace Polná s.r.o., IČ 25323601 upravenou žádost o dotaci projektů „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod“ a následně informovat radu města.

 

952/11 Vyhodnocení zakázky Lávka pro pěší na cyklostezce Cihlářský potok v Havlíčkově Brodě

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u uchazečů zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Lávka pro pěší na cyklostezce přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“: první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171., druhý FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ 25317628 a třetí  Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., IČ 45273910 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

953/11 Zadání zakázky Demolice objektu čp. 1879 a 1880 na Smetanově náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností ŽSD a.s., IČ 64511359 smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 17682 na realizaci Demolice objektu čp. 1879 a 1880 na Smetanově náměstí, Havlíčkův Brod.

 

954/11 Žádost o rozšíření veřejného osvětlení v ulici Máchova

Rada města se seznámila se žádostí Mgr. Jitky N. a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Máchova.

 

955/11 Žádost o opravu komunikace a odvod dešťových vod -místní část Termesivy

Rada města se seznámila se žádostí Vlastimila B. a konstatuje, že v návrhu rozpočtu roku 2012 jsou navrženy prostředky na opravu komunikace a odvod dešťových vod v místní části Termesivy.

 

956/11 Veřejné osvětlení ulice Jižní

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu Veřejné osvětlení ulice Jižní, Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 17710 s firmou ElektoroMont HB s.r.o., IČ 27536441.

 

957/11 Rekonstrukce komunikace ulice Na Valech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ulice Na Valech, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 17714.

958/11 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č.  912/11 ze dne 3.10. 2011.

Rada města ruší usnesení č. 777/11 ze dne 29. 8. 2011.

 

959/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu Miroslavě G., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 17607.

 

960/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu MUDr. Janě P., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 17606.

 

961/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu Ludmile H., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č.  17605.

 

962/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu Ladislavě D., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 17613.

 

963/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu Janě P., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 17615.

 

964/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu Evě K., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 17609.

 

965/11 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 11 v domě čp. 1205 Žižkov II, Havlíčkův Brod Michalu K., trvale bytem tamtéž.

 

966/11 Uzavření nájemní smlouvy s Václavem Musilem - klempířská dílna

Rada města schvaluje pronájem části budovy o výměře 136,5 m2  postavené na stavební parcele č.5456 v k.ú. Havlíčkův Brod Václavu Musilovi, bytem Ledečská č.p.2920, Havlíčkův Brod, IČ:63563096 za cenu 11.563 Kč/rok s účinností od 17.10.2011 a ukládá odboru správy majetku uzavřít nájemní smlouvu  dle podkladové přílohy číslo 17599 .

 

967/11 Žádost o umístění vysílače na komín kotelny č.p.3239, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části budovy kotelny - komínu č.p.3239, Reynkova ulice Havlíčkův Brod společnosti Tlapnet s.r.o., zastoupené Jiřím Tlapákem, Podhorka 184, Ronov nad Doubravou, IČ:48178993 .s účinností od 1.11.2011 a za cenu 300Kč/měsíc a ukládá odboru správy majetku uzavřít s touto společností nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 17639.

 

968/11 Uzavření dodatku č.8 k nájemní smlouvě č.HO 208/2003/Šim - změna počtu bytový domů

Rada města schvaluje úpravu výše nájemného dle nájemní smlouvy č. HO 208/2003/Šim ze dne 17.6.2003 na částku 4.040 Kč s účinností od 1.11.2011. Nájemné pro rok 2011 bude účtováno ve výši 4.040 Kč. Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít v tomto smyslu dodatek č. 8 ke smlouvě  dle podkladové přílohy č.17693 s Ing. Jaroslavem Šedou, bytem Jana Zajíce, Pardubice č.p. 868,  IČ: 48163562.

 

969/11 Změna termínu úhrady za možnost vyvěšení informačních tabulí

Rada města schvaluje změnu termínu úhrady nájemného dle nájemní smlouvy č. HO 208/2003/Šim Ing. Jaroslavu Šedovi, bytem Jana Zajíce č.p. 868, Pardubice, IČ:48163562  k 31.10. příslušného kalendářního roku.

 

970/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Zdeňkou D., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17601.

 

971/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje , na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 37 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s manžely Karlem a Dianou M., Lipnice nad Sázavou, počínaje dnem 1. 11. 2011, za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy, nebudou vlastníky nemovitosti k bydlení.

 

972/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje, na základě  výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 29 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod s Davidem R., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2011.

 

973/11 Žádost o poskytnutí bydlení

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod  Jiřině R. a Pavle K. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou, počínaje dnem  21. 10. 2011 do 31. 3. 2012.

 

974/11 Zveřejnění záměru prodeje bytu

Rada města schvaluje postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru prodeje bytu č.3236/18 v domě čp.3236,3237, ulice Na Výšině, včetně  spoluvlastnického podílu o velikosti 709/27608 na společných částech domu, se všemi součástmi a příslušenstvím.

 

975/11 Povolení parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí  - Krajská knihovna Vysočiny

Rada města nesouhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 16.11.2011 v čase od 9:30 do 14:00 hodin pro akci Malá knihovnická slavnost.

 

976/11 Vánoční  trhy 2011 na Smetanově náměstí

Rada města schvaluje konání komerčních vánočních trhů od 29.11.2011 do 23. 12. 2011 na Smetanově náměstí a ukládá odboru správy majetku vypsat výběrové řízení na jejich zajištění dle pokladové přílohy č. 17494.

 

977/11 Novostavba polyfunkčního domu, ul. Havlíčkova Havlíčkův Brod - souhlas se změnou PD ke stavebnímu povolení

Rada města ukládá odboru správy majetku města vydat žadateli souhlas se stavbou a s vydáním stavebního povolení dle předložené projektové dokumentace a podkladové přílohy č. 17697.

 

978/11 Smlouva o nájmu nemovitosti č. 22/2011 - kotelna

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 22/2011 o nájmu nemovitosti s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město, dle podkladové přílohy č. 17589. 

 

979/11 Pronájem části ppč. 1806/17 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1806/17 o výměře 480 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Zdeňku P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.920 Kč/rok.

 

980/11 Nájemní smlouva - modernizace dálnice D1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ředitelsvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ve znění podkladové přílohy č. 17610. 

 

981/11 Rozpočtové opatření odboru správy majetku -  výdaje č. 8/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 8/2011 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 17678. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 393/09 ze dne 22.6.2009.

 

982/11 Smlouva o výpůjčce smlouva č. 42/2011

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 42/11 o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky pozemků ppč. 263/11, ppč. 263/13 a ppč. 263/19 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.17645. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

983/11 Havlíčkův Brod, Havlíčkova, úprava knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 689/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

984/11 TR Mírovka - TR Vysoká věž - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v zákoně  č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 890/7, 975/3, 977/1, 982/1, 982/4, 982/5, 982/6, 983/21, 993/1, 994/1, 1032/2, 1042/1 a 1046/1 v k. ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, IČ: 26470411, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

985/11 Dílčí zpráva z auditu č. 1 - zpracování metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod a nastavení kontrolních mechanizmů

Rada města se seznámila se závěry dílčí auditní zprávy metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod a nastavení kontrolních mechanizmů, uvedené v podkladové příloze č. 17581  a přijímá navržená doporučení.

 

986/11 Dílčí zpráva z auditu č. 1 - zpracování metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod a nastavení kontrolních mechanizmů

Rada města souhlasí s navrhovanými dílčími změnami č. 1 v účetní evidenci (výkaznictví) organizace Technické služby Havlíčkův Brod, uvedené v podkladové příloze č. 17581.

 

987/11 Žádost KÚ kraje Vysočina o stanovení zástupce města do komise pro výběrové řízení místa ředitele/ky Nemocnice Havlíčkův Brod

Rada města stanovuje starostu města Bc. Jana Tecla jako zástupce města Havlíčkův Brod do komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Nemocnice Havlíčkův Brod.

 

988/11 Žádost KÚ Vysočina o návrh zástupce města do komise pro výběrové řízení místa ředitele/ky Gymnázia Havlíčkův Brod

Rada města navrhuje Libora Honzárka jako zástupce města Havlíčkův Brod do komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Gymnázia Havlíčkův Brod.

 

989/11 Žádost Syndikátu novinářů Vysočina

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajištění bezplatné dopravy z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové a zpět dne 31.10.2011 dle podkladové přílohy č. 17604.

 

 

990/11 Žádost Syndikátu novinářů Vysočina

Rada města souhlasí s použitím znaku města Města Havlíčkův Brod ve sborníku EPIGRAM 2011 a na pozvánce EPIGRAM 2011.

 

991/11 Rozpočtové opatření v kapitole 18 - úprava rozpočtu 2011

Rada města schvaluje rozpočtovou úpravu na kapitole 18 dle podkladové přílohy č. 17640.

 

992/11 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 17729.

 

993/11 Finanční podpora FC Slovan

Rada města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod vyčlení v návrhu rozpočtu na rok 2012  na projekt Sportovní areál Na Losích – Havlíčkův Brod, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota FC Slovan Havlíčkův Brod jako spolufinancování 20% investičních nákladů, max. 1.494.000 Kč.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta