Usnesení z jednání rady města dne 15.4.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Radka Martínková, Ing. Karel Milichovský, Libuše Sehnalová, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, PaedDr. Veronika Prchalová, Hana Vaňkátová, Zuzana Mottlová, Bc. Jindřich Macek, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Jan Zimmermann

 

336/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2012. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 25,0 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 25 tis. Kč takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 15,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

337/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2012. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 60,9 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 1,3 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 62,2 tis. Kč takto:

- částku 30,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 30,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 1,3 tis.odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

338/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190, Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190, Havlíčkův Brod za rok 2012.

Příspěvková organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 71,3 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 21,9 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 93,2 tis. Kč takto:

- částku 46,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 46,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

339/13 Zapůjčení tribuny Gymnázium Štáflova

Rada města souhlasí se zapůjčením tribuny Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 na pořádání školní akademie dne 20.6.2013 na základě žádosti dle podkladové přílohy č.21875 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, poskytnou tribunu za cenu 2.000,- Kč.

 

340/13 Multisportovní kemp 2013 - žádost o podporu

Rada města schvaluje žadateli Atleti v Akci, o.s., Cihlářova 655/9, 142 00 Praha 4, IČ: 67565841 na základě jeho žádosti v podkladové příloze č. 21883.:   poskytnutí  bezplatného zapůjčení sportoviště „ Plovárenská“ , poskytnutí 50% slevy oproti schválenému ceníku Technických služeb Havlíčkův Brod pro účastníky Multisportovního kempu, a to z ceny vstupného na letní koupaliště a dále schvaluje poskytnutí bezplatného vyvěšení letáků v autobusech MHD k propagaci 2. ročníku této akce, která se koná v Havlíčkově Brodě od 6. do 11.8. 2013.

 

341/13 Úprava jízdních řádů MHD

Rada města schvaluje změnu jízdních řádů autobusů MHD v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 21887 a č. 21888 s platností od 9.6.2013 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit realizaci schválených změn.

 

342/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2012. 

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 3.566,4 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 107,5 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 3.673,9 tis. Kč takto:

- částku 535,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 357,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 2 674,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu investičního příspěvkové organizace

- částku 107,5 tis.odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

343/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2012. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 64,6 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 203,5 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 268,1 tis. Kč takto:

- částku 10,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 6,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 48,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu investičního příspěvkové organizace

- částku 203,5 tis.odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace

 

344/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2012. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 146,8 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 146,8 tis. Kč takto:

- částku 80,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 66,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

345/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2012.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 124,4 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 124,4 tis. Kč takto:

- částku 75,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 49,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

346/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2012.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 47,8 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 47,8 tis. Kč takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 27,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

347/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2012.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 133,4 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 31,0 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 164,4 tis. Kč takto:

- částku 93,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 40,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 31,0 tis.odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

348/13 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2012.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dosáhla za rok 2012 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 11,9 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 11,9 tis. Kč takto:

- částku 8,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 3,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2013.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

349/13 Rozpočtová opatření ekonomického odboru v kompetenci rady města - 04/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kap. 02,18,19,35,41 - dle podkladové přílohy č. 21902.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

350/13 Jednací řád rady města

Rada města schvaluje vnitřní  předpis, QS 55-32 Jednací řád rady města, dle podkladové přílohy č. 21702 s účinností od 1.5.2013. Zároveň ruší usnesení č. 10/01 schvalující původní Jednací řád rady města.

 

351/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční síti dle podkladové přílohy č. 21871 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci zřízení odběrných míst v obytné zóně Rozkoš.

 

352/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit měření a stanovení radonového indexu pozemků určených pro následnou individuelní bytovou výstavbu v obytné zóně Rozkoš.

 

353/13 Úprava prostor Pražská - smlouva o realizaci přeložky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120039595 dle podkladové přílohy č. 21872 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci přeložky kabelů nízkého napětí v rámci stavby "Úprava prostor mezi ul. Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“.

 

354/13 Překopy pozemků

Rada města ukládá odboru správy majetku v případě překopů pozemků v majetku města uzavírat se stavebníky Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladových příloh č.21884, 21885 a 21886 a zplnomocňuje vedoucího odboru správy majetku k uzavírání těchto smluv za město Havlíčkův Brod.

 

355/13 Cyklostezka Šmolovy

Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 21919 s IPIefekt s.r.o., IČ 29193133 ve věci zpracování žádosti o dotaci na stavbu Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy.

 

356/13 Výměna komunikačního vedení - Žižkova ulice

Rada města souhlasí s realizací obnovy stávající komunikační sítě a výměny stávajících komunikačních vedení za nové komunikační vedení v zájmové oblasti ul. Žižkova v Havlíčkově Brodě v rámci staveb 16010-026661 - H.Brod, ul.Žižkova, 1+ 2.etapa, OBN a 16010-026664 - H.Brod, ul. Žižkova, 3+4.etapa, OBN, jejichž investorem bude společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336 dle podkladových příloh č. 21290, 21291.

 

357/13 Demolice objektu č. 15 a 33 v bývalých kasárnách letiště

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. dohodu o úhradě vynaložených nákladů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 21933 u realizace zakázky „Demolice budovy č. 15 na stp. č. 5464 a budovy č. 33 na stp. č. 5465, Havlíčkův Brod“.

 

358/13 Žádost o prodloužení nájemních smluv

Rada města schvaluje uzavření dodatků č. 3 k nájemním smlouvám Fokusu Vysočina Havlíčkův Brod na pronájem bytů č. 23 a 27, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod. Dodatky budou měnit dobu nájmu od 1. 5. 2013 do 30.4. 2015.

 

359/13 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 7 v domě čp. 807, Žižkova ul., Havlíčkův Brod Ivanu a Marii Ž., dle ustanovení § 711, odst. 2)  písm. a) Občanského zákoníku.

 

360/13 Žádost o výměnu bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  6 v domě čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, Jiřímu a Vlastě Č., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6. 2013. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/ m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Zároveň k k datu 31.5. 2013 bude předán Městu byt č. 14 v domě čp. 2800.

 

361/13 Žádost o pronájem městského bytu

Rada města schvaluje zařazení Marcely B., Havlíčkův Brod, do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

362/13 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 73 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Marii F., Jihlava. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.5. 2013 do 30.4. 2014. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

363/13 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 1128/1

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a panem Janem S., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy číslo 21894.

 

364/13 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 3504/33

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a panem Williamem B., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy číslo 21893.

 

365/13 Žádost o pronájem nebytových prostor v čp.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v objektu č.p.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o velikosti 19,15 m2 - kancelář č.10  Okresní hospodářské komoře Havlíčkův Brod, zastoupené Ing.Pavlem Širokým, P.F.Ledvinky č.p.2252, Havlíčkův Brod, IČ:60110201 s účinností od 1.5.2013 a za cenu 300 Kč/m2/rok, dle podkladové přílohy č.21873.

 

366/13 Výpůjčka části ppč. 2259/110 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 2259/110 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ: 71009396, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava za účelem umístění a provozu monitorovací stanice venkovního ovzduší. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 1.5.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

 

367/13 Výpůjčka části parku Budoucnost - běh parkem Budoucnost pro žáky ZŠ

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost dne 14. května 2013 organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, IČ: 72063050, za účelem pořádání XVIII. ročníku Běhu parkem Budoucnost pro žáky základních škol. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

368/13 Havlíčkův Brod, Ledečská, přeložka kabel. vedení vn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2293/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

369/13 Posunutí termínu splatnosti nájemného - ÚSVIT-zařízení SPMP

Rada města schvaluje posunutí termínu splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v ulici Nádražní 909, Havlíčkův Brod společnosti ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, se sídlem Nádražní 909, Havlíčkův Brod o jeden měsíc do 15.5.2013.

 

370/13 Plnění koncepce kultury v r. 2012

Rada města se seznámila s plněním koncepce kultury za rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu města její přijetí.

 

371/13 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 21929.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta