Usnesení z jednání rady města 6.3.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Magdalena Kufrová, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

129/23 Celostátní kampaň "Do práce na kole 2023"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77940 uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně "Do práce na kole 2023 mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a  zapsaným spolkem Auto*Mat, z. s. se sídlem Slezská 2033/11, Praha 2 120 00,  IČ 22670319, zastoupeným členem správní rady Martinem Šotolou.

(Podklad jednání č. 116)

 

130/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (6.4.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 95)

 

131/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (6.4.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 95)

 

132/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (6.4.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 95)

 

133/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (6.4.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 95)

 

134/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (6.4.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 95)

 

135/23 Zvýšení ceny za služby kadeřnictví a pedikúra pro klienty domova

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Sociálním službám města Havlíčkova Brodu uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor k provozování kadeřnictví a pedikúry s účinností od 1.4.2023 ohledně zvýšení cen služeb pro klienty domova pro seniory.

(Podklad jednání č. 115)

 

136/23 Zahrada 2023 - žádost o součinnost

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného provedení dopravního značení, zapůjčení prodejního stánku, instalaci a demontáž tribuny od Technických služeb Havlíčkův Brod společnosti Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Nádražní 397, IČ: 47472227 na zajištění prodejní výstavy ZAHRADA 2023 ve dnech 21.-23.4. 2023 v souladu s podanou žádostí a  cenovou kalkulací dle příloh č. 77947 a 77949. Podpora  ve výši 10471,40  Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

(Podklad jednání č. 120)

 

137/23 Most HB-X09 přes Břevnický potok - nájemní smlouva

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 77938 s paní J. K., bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 112)

 

138/23 AZ Centrum Havlíčkův Brod - žádost o zapůjčení pódia a součinnost

Rada města ruší své usnesení č. 73/23 a souhlasí s bezplatným zapůjčením, montáží, demontáží a přepravou mobilního pódia, 4 ks stánků a bezplatnému výlepu plakátů v MHD v rámci akce "Den dětí" ve dnech 9-10.6.2023

(Podklad jednání č. 121)

 

139/23 Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 113)

 

140/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č.1200/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod M. Š., trvale bytem Nádražní 194, Světlá nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 140 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

141/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č.1857/21, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod J. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 134 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

142/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod J. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 135 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

143/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2753/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod I. G., trvale bytem Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

144/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2753/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod K. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod a P. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 152 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

145/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod M. O., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 137 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

146/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2800/2, Sídliště Pražská,  Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod P. V., trvale bytem Lučice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 146 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

147/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 3504/31, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod K. K., trvale bytem Šlapanov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 114)

 

148/23 Technické služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 9 787,6 tis. Kč takto:

- částku    1 201,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové

organizace (12,3 %)

- částku 7 117,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace (72,7 %)

- částku    924,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (9,45 %)

- částku 543,6 tis. Kč  odvést do rozpočtu zřizovatele (5,5 %).

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

 (Podklad jednání č. 118)

 

149/23 Sociální služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení   hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 189,0 tis. Kč takto:

- částku 60,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn PO (32,07 %)

- částku  128,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (67,93 %)

 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

150/23 ZŠ Nuselská - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 159,7 tis. Kč takto:

- částku 159,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

151/23 ZŠ V Sadech - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 276,6 tis. Kč takto:

- částku 50,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (18,68 %)

- částku 217,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (81,32 %)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

152/23 ZŠ Konečná - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 109,7 tis. Kč takto:

- částku 109,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

153/23 ZŠ a MŠ Wolkerova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění  186,8 tis. Kč takto:

- částku 186,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

154/23 ZŠ Štáflova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 129,3 tis. Kč takto:

- částku 129,3 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

155/23 MŠ Korálky H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 48,2 tis. Kč takto:

- částku 48,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

156/23 AZ Centrum - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 91,0 tis. Kč takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace (21,9 %)

- částku 71,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (78,1 %)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

157/23 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení   hosp. výsledku za rok 2022

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2022 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření. 

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 8,8 tis. Kč (8,8 tis. Kč hlavní činnost, 0 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 8,8 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele  (100 %)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 118)

 

158/23 Rozpočtová opatření EO - 03/2023 za 02/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 03/2023 dle podkladové přílohy č. 77914. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 119)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta