Usnesení z jednání rady města 5.12.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Iva Kučírková, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Eva Prodělalová

 

766/22 Dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č. 10/2018 (opona ochotnického divadelního spolku)

Rada města uděluje souhlas jednateli s uzavřením dodatku č. 1 k výpůjční smlouvě č. 10/2018 (opona ochotnického divadelního spolku) mezi Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací a Městským divadlem a kinem Ostrov s.r.o. dle přílohy č. 75557.

(Podklad jednání č. 626)

 

767/22 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2022.

(Podklad jednání č. 627)

 

768/22 Nadační fond Fotbal pomáhá - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost Nadačního fondu Fotbal pomáhá a souhlasí s bezplatným zapůjčením sportovního areálu na Losích - fotbalové hřiště s umělou trávou v termínu 12. prosince 2022 od 13:30 do 18:30 včetně osvětlení,  a s bezplatnou zápůjčkou 2 ks stánků.

(Podklad jednání č. 628)

 

769/22 Simed, s.r.o - žádost o prodloužení termínu dodání

Rada města projednala žádost společnosti SIMED, s.r.o a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 53/2022 o prodloužení dodání vozidla FUSO Center 6S15 a cisternovou nástavbou do 21. prosince 2022 a dodatku ke smlouvě č. 59/2022 o prodloužení dodání kontejnerové svozové nástavby KOS 6 do 15. ledna 2023.

(Podklad jednání č. 629)

 

770/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 17/2022 provedené v příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod, a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout všechna nápravná opatření.

(Podklad jednání č. 622)

 

771/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 16/2022 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout všechna navržená nápravná opatření a doporučení.

(Podklad jednání č. 622)

 

772/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 14/2022 provedené v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout všechna nápravná opatření a doporučení.

(Podklad jednání č. 622)

 

773/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 11/2022 provedené v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky, a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout navržené nápravné opatření a doporučení.

(Podklad jednání č. 622)

 

774/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 9/2022 provedené v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout navržená nápravná opatření a doporučení.

(Podklad jednání č. 622)

 

775/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 7/2022 provedené v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout navržené nápravné opatření a doporučení.

(Podklad jednání č. 622)

 

776/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 5/2022 provedené v příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout navržená nápravná opatření.

(Podklad jednání č. 622)

 

777/22 Pověření odboru ŽP k řešení přestupků za porušení zákona o obcích

Rada města pověřuje odbor životního prostředí k projednávání přestupků podle § 66d odst. 1 písm. b) a § 66d odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s odloženými odpady a odpadky ve správním území města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 613)

 

778/22 Administrace projektů podpořených Evropskou unií

Rada města schvaluje udělení plných mocí pracovnicím oddělení řízení projektů  pro administraci projektů podpořených  Evropskou unií v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 75541 a 75555.

(Podklad jednání č. 625)

 

779/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1200/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod J. Š., trvale bytem Nymburk. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

780/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1200/14, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod D. F., trvale bytem Rozsochatec. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 173 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

781/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1201/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod I. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 144 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

782/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/23, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod I. G., trvale bytem Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

783/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2614/9, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Reynkova 2614, Havlíčkův Brod L. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

784/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2614/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Reynkova 2614, Havlíčkův Brod A. E., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 152 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

785/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2754/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod N. K., trvale bytem Havlíčkův Brod a S. N., trvale bytem Krucemburk. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 190 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

786/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod P. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 111 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

787/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2800/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod M. K., Radostín. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 96 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 620)

 

788/22 Změna nájemní smlouvy č. EK 204/2017/Ste - zúžení předmětu nájmu

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy č. EK 204/2017/Ste uzavřené s F. D., trvale bytem Na Havlíčkův Brod, spočívající ve snížení výměry pronajaté části pozemku č. 1624/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod na 495 m2. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.970 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 621)

 

789/22 Zelené střechy - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 74278 až 74282.

(Podklad jednání č. 614)

 

790/22 Zelené střechy - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 74283 až 74287.

(Podklad jednání č. 614)

 

791/22 Zelené střechy - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Bc. Jana Králová.

(Podklad jednání č. 614)

 

792/22 Zelené střechy - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Bc. Jana Králová.

(Podklad jednání č. 614)

 

793/22 Pravidelné servisní služby - výtahy

Rada města ukládá odboru rozvoje města přijmout oznámení o změně cenových podmínek dle podkladové přílohy č. 75533 navrhované společností Výtahy – elektro spol. s r.o., IČO 48154539 ve věci ceny paušálních servisních služeb.

(Podklad jednání č. 615)

 

794/22 Rekonstrukce Vrchlického

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 75544 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace a veřejného osvětlení ul. Vrchlického Havlíčkův Brod – II. etapa“ společností EUROVIA CS a.s., IČO 45274924.

(Podklad jednání č. 616)

 

795/22 Stavební úpravy ul. Šubrtova - dobíjecí stanice pro elektromobily

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4122071663

dle podkladové přílohy č. 75553 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 623)

 

796/22 Petice - výstavba bytového domu v lokalitě Čechovka

Rada města se seznámila s peticí proti výstavbě bytového domu na pozemku parc. čís. 499/11 v k.ú. Havlíčkův Brod a konstatuje, že v současné době probíhá správní řízení změny stavby před dokončením, kde mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky o kterých budou správní orgány rozhodovat.

(Podklad jednání č. 617)

 

797/22 Žádost o finanční dar - Nadační fond Fotbal pomáhá

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí "Sportovní odpoledne" pořádanou dne 12.12.2022 Nadačním fondem Fotbal pomáhá., IČO: 09848843, se sídlem Slavíčkova 1940, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 618)

 

798/22 Žádost o finanční dar - Nadační fond Fotbal pomáhá

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu Fotbal pomáhá, IČO: 09848843, se sídlem Slavíčkova 1940, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 618)

 

799/22 Servisní smlouva o provádění servisních prací vzduchotechniky a chlazení

Rada města schvaluje uzavření servisní smlouvy o provádění servisních prací vzduchotechniky a chlazení s firmou OKASO s.r.o., IČO: 06848168, se sídlem Praha 4 - Chodov, Švabinského 926/54, dle podkladové přílohy č. 75461.

(Podklad jednání č. 619)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta