Usnesení z jednání rady města 29.11.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jiří Lupač, Mgr. Štěpánka Sýkorová, MgA. Martin Domkář, Petr Honsa, Ing. Pavel Bárta, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

641/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 569)

 

642/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 569)

 

643/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 569)

 

644/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 569)

 

645/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 569)

 

646/21 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2021

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 65255 rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 27.12.2021 až 31.12.2021. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832.

(Podklad jednání č. 571)

 

647/21 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2021

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 65256 rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušit provoz o vánočních prázdninách v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342 ve dnech 23.12.2021 až 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 571)

 

648/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - zvýšení příspěvku zřizovatele na jednorázové vybavení pro ŠJ MŠ Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ 7/2021 dle podkladové přílohy č. 66336. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 584)

 

649/21 Mateřská školy Nádražní, oprava ústředního topení

Rada města revokuje část 4) svého usnesení č. 43/21 ze dne 25. 1. 2021 a nahrazuje ho tímto textem:

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.906 tis. Kč (z toho 350 tis. Kč oprava zahradního domku s toaletami MŠ Zahradnického 2864, 1.323 tis. Kč oprava umýváren pro děti MŠ Zahradnického 2864, 88 tis. Kč dodávka a připojení pítka a mlžítka na školní zahradu MŠ Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867 a 145 tis. Kč oprava topné soustavy Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329).

(Podklad jednání č. 606)

 

650/21 Mateřská školy Nádražní, oprava ústředního topení

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 66429 na realizaci zakázky „Oprava havarijního stavu ÚT v MŠ Korálky, Nádražní ul. – přízemí objektu“ a to se společností TERMGAS s.r.o., IČO 26007967.

(Podklad jednání č. 606)

 

651/21 Aktualizace Organizačního řádu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času (účinnost od 1.12.2021) ve znění podkladové přílohy číslo 64770.

(Podklad jednání č. 597)

 

652/21 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2021.

(Podklad jednání č. 575)

 

653/21 Výlep plakátů v MHD – tříkrálová sbírka

Rada města schvaluje žadateli Oblastní charita Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, bezplatný výlep plakátů v autobusech MHD od 1.1.2022 do 16.1.2022 k propagaci akce „Tříkrálová sbírka“  dle podkladové přílohy č. 65245.

(Podklad jednání č. 580)

 

654/21 Oblastní charita Havlíčkův Brod – Svatomartinský průvod

Rada města schvaluje žadateli Oblastní charita Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost při pořádání Svatomartinského lampiónového průvodu dne 13.11. 2021 od 16 do 19 hodin, dle podkladové přílohy č. 65253.

(Podklad jednání č. 581)

 

655/21 Dodatek kupní smlouvy

Rada města schvaluje dodatek č. 1 (podkladová příloha č. 66366 ) kupní smlouvy č.73/2021 ze dne 30.4.2021 na nákup osobního vozidla.

(Podklad jednání č. 582)

 

656/21 Dílčí změny MHD a úprava jízdních řádů od 12.12.2021

Rada schvaluje změnu jízdních řádů MHD na linkách č. 2, č. 22 a č. 4 dle podkladových příloh č. 66371 až č. 66374 s platností od 12.12.2021.

(Podklad jednání č. 583)

 

657/21 Dílčí změny MHD a úprava jízdních řádů od 12.12.2021

Rada schvaluje změnu tarifu MHD dle podkladové přílohy č. 66375 s platností od 12.12.2021.

(Podklad jednání č. 583)

 

658/21 Dílčí změny MHD a úprava jízdních řádů od 12.12.2021

Rada schvaluje ukončení výměny a platnosti původních čipových karet typu MIFARE k odbavení v MHD Havlíčkův Brod, bez rozdílu jejich data vydání, v termínu do 31. 10. 2022.

(Podklad jednání č. 583)

 

659/21 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - mycí stroj

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod na likvidaci majetku mycí stroj na nádobí inv. č. 010/30, dle podkladové přílohy č. 65271

(Podklad jednání č. 601)

 

660/21 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - kotel ELF

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, na likvidaci majetku - kotel elektrický ELF 200LT dle podkladové přílohy č. 65272

(Podklad jednání č. 602)

 

661/21 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - osobní automobil Škoda Octavia

Rada města schvaluje návrh odboru vnějších a vnitřních věcí na evidenční převod majetku, osobní automobil Škoda Octavia TOUR Combi 1,6 SPZ 2J73692, na příspěvkovou organizaci Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 65273.

(Podklad jednání č. 603)

 

662/21 Aktualizace Provozního řádu nouzového přístřeší pro osoby bez domova - v nepříznivých klimatických podmínkách

Rada města ruší své usnesení č. 83/21, ze dne 22. 02. 2021 a schvaluje nový Provozní řád nouzového přístřeší pro osoby bez přístřeší, v nepříznivých klimatických podmínkách, na ulici Reynkova, dle podkladové přílohy č. 65064.

(Podklad jednání č. 556)

 

663/21 Žádost o vydání stanoviska - soukromá Základní škola EQ

Rada města na žádost soukromé Základní školy EQ, IČO 08 955 263, s místem poskytovaného vzdělávání 580 01 Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, kterou zřizuje spolek s názvem Rodiče pro moderní vzdělávání z.s., souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků této školy ze současných 28 na 53 žáků v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2022.

(Podklad jednání č. 604)

 

664/21 Žádost OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD o bezplatnou výpůjčku předsálí pro uspořádání výstavy patchworku a pedigu

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje bezplatnou výpůjčku předsálí staré radnice Mateřskému centru Zvoneček pro uspořádání výstavy patchworkových a pedigových výrobků ve dnech od 1. do 22. prosince 2021 dle podkladové přílohy č. 65244.

(Podklad jednání č. 594)

 

665/21 Administrace projektů podpořených Evropskou unií

Rada města schvaluje udělení plné moci Petře Šromové pro projekt „Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků"" CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_ 075/0010298  v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 65268.

(Podklad jednání č. 570)

 

666/21 Rozpočtové opatření OŘPč. 2/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OŘP číslo 2/2021 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy č. 65269. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020

(Podklad jednání č. 572)

 

667/21 Projekt Podpora vzdělávání - Mistní akční plán ORP Havlíčkův Brod III

Rada města souhlasí s realizací projektu Akční plánování v území ORP Havlíčkův Brod (MAP III). Nositelem projektu bude Místní akční skupina Královská stezka, o.p.s., partnerem projektu bez finančního příspěvku bude město Havlíčkův Brod. Zároveň ukládá oddělení řízení projektů Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku podepsat.

(Podklad jednání č. 573)

 

668/21 Žádost o umístění přejezdného prahu v ulici Dlouhá

Rada města se seznámila se žádostí osadního výboru Perknov a ukládá odboru rozvoje města zadat odborně způsobilé osobě zpracování návrhu a následně tento projednat s Policií ČR jako dotčeným orgánem z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

(Podklad jednání č. 568)

 

669/21 Vodovod Klanečná - dohoda vlastníků provozně souvisejících objektů

Rada města souhlasí s uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících objektů dle podkladové přílohy č. 65270 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 574)

 

670/21 Parkoviště u Krajské knihovny - údržba zeleně

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na údržbu a obnovu vegetace parkoviště u Krajské knihovny v rozsahu dle podkladové přílohy č. 65335 s Ing. Romanem Koláčným, Větrný Jeníkov 138, IČO 62794311 a to na dobu dvou let. Rada města ukládá odboru rozvoje města zapracovat výdaje na tuto údržbu do návrhu rozpočtu roků 2022 a 2023.

(Podklad jednání č. 576)

 

671/21 Oprava lesní cesty Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 66324 až 66329.

(Podklad jednání č. 577)

 

672/21 Oprava lesní cesty Mírovka

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš a Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 577)

 

673/21 Zadání projektové dokumentace Světelné signalizační zařízení severovýchodní obchvat

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace světelného signalizačního zařízení na silnici I/34 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 65286.

(Podklad jednání č. 579)

 

674/21 Oprava exteriérových schodišť Na Spravedlnosti - změna termínu realizace

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 66359 se zhotovitelem stavby „Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti čp. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod“ společností Bares elestav s.r.o., IČO 09742531.

(Podklad jednání č. 585)

 

675/21 Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 66389 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 586)

 

676/21 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Rada města ukládá odboru rozvoje města podat odvolání města Havlíčkův Brod proti rozhodnutí čj.MHB_ST/874/2020/Ve, JID 100606/2021/muhb, kterým stavební úřad Městského úřadu v Havlíčkově Brodě dodatečně povolil stavbu oplocení - oplocenka lesní zahrady, Nad Žlábkem.

(Podklad jednání č. 590)

 

677/21 Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem PORR a.s., IČO 43005560.

(Podklad jednání č. 598)

 

678/21 Oprava cesty Vlkovsko

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 66355 se společností STARABAG a.s., IČO 60838744, jejíž předmětem je oprava místní komunikace vedoucí po hrázi poldru Vlkovsko ke garážím U Cihláře.

(Podklad jednání č. 599)

 

679/21 Demolice objektu čp. 2583

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 66424 se zhotovitelem stavby „Demolice objektu čp. 2583, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 600)

 

680/21 Změna nájemní smlouvy - byt č. 813/2, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 2, Žižkova 813, Havlíčkův Brod s J. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 6.12.2021 do 5.6.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 587)

 

681/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/34, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod D. K. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 99 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

682/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1860/28, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod K. Ž., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 111 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

683/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2503/10, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod T. K., trvale bytem Žďár nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 93 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

684/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2612/4, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod J. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 161 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

685/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2614/4, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Reynkova 2614, Havlíčkův Brod M. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 101 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

686/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod K. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 114 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

687/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod I. H., trvale bytem  Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 126 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 588)

 

688/21 Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost

Rada města ruší své usnesení č. 613/21 ze dne 25.10.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města schvaluje bezúplatné umístění stanoveného přístřešku u čp. 4288 v parku Budoucnost v termínu od 29.11.2021 do 31.12.2021 Josefu Švecovi, IČ: 01207385, Dlouhá 3042, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 589)

 

689/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu investorství - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu investroství dle podkladové přílohy č. 66410 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 481 73 002, se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 592)

 

690/21 Rozpočtové opatření EO

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za 10/2021 dle podkladové přílohy č. 66416, 66417. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení ZM č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 595)

 

691/21 Úprava mzdy a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje s účinností od 1.12.2021 dodatek smlouvy s jednatelem Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavem Sommerem ve smyslu podkladové přílohy č. 66332.

(Podklad jednání č. 578)

 

692/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 65264.

(Podklad jednání č. 591)

 

693/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 65263.

(Podklad jednání č. 591)

 

694/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 65262.

(Podklad jednání č. 591)

 

695/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladových příloh č. 66412.

(Podklad jednání č. 591)

 

696/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 65265.

(Podklad jednání č. 591)

 

697/21 Směrnice EP a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Rada města určuje pověřenými osobami pro činnost vnitřního oznamovacího systému dle platné právní úpravy Ing. Ivanu Zukalovou a jako zástup v případě nepřítomnosti Petru Dolejšovou. Pověřené osoby vykonávají činnost v rámci vnitřního oznamovacího systému pro Město Havlíčkův Brod, školské příspěvkové organizace, příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, Sociální služby Města a obchodní společnosti Teplo HB, s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.

(Podklad jednání č. 593)

 

698/21 Směrnice EP a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít Smlouvu o poskytování služeb na provoz vnitřního oznamovacího systému se společností FaceUp Technology s.r.o., IČO 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město (podkladová příloha č. 66413).

(Podklad jednání č. 593)

 

699/21 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 66428.

(Podklad jednání č. 605)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta