Usnesení z jednání rady města 25.9.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Andrea Hubáčková, Monika Čapková, Edita Ondráčková, Ing. Alena Tomšů, Kateřina Moravcová, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL.M., JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

515/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80054.

Rada města schvaluje převod částky 50 tis. Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za účelem posílení finančních zdrojů Investičního fondu příspěvkové organizace na nákup serveru.

(Podklad jednání č. 456)

 

516/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80055.

(Podklad jednání č. 456)

 

517/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80056.

(Podklad jednání č. 456)

 

518/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80057.

(Podklad jednání č. 456)

 

519/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80058.

(Podklad jednání č. 456)

 

520/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80059.

(Podklad jednání č. 456)

 

521/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80060.

(Podklad jednání č. 456)

 

522/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 80061.

(Podklad jednání č. 456)

 

523/23 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod (podkladová příloha číslo 80062) na částečné krytí odpisů nemovitého majetku v roce 2024 a dle podkladové přílohy 80063 schvaluje realizaci koncertů pro veřejnost "Čtvero ročních období" v roce 2024. Provozní příspěvek pro rok 2024 určený k částečnému krytí odpisů nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod k hospodaření a k realizaci koncertní činnosti pro veřejnost "Čtvero ročních období" bude v roce 2024  činit celkem max. 200 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 456)

 

524/23 Darovací smlouva č. 3/2023 a 4/2023 - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 80107 darovací smlouvu č. 3/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a společností WOMEN FOR WOMEN o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vladislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 22.125,- Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 10 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období 26.9.2023 - 31.12.2023.

(Podklad jednání č. 450)

 

525/23 Darovací smlouva č. 3/2023 a 4/2023 - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 80108 darovací smlouvu č. 4/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a společností WOMEN FOR WOMEN o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vladislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 35.400,- Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 10 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období 1.1.2024 - 30.6.2024.

(Podklad jednání č. 450)

 

526/23 Darovací smlouva č. 1/2023  a 2/2023 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 80092 darovací smlouvu č. 1/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5.940,-  Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 3 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.10.2023 až 31.12.2023.

(Podklad jednání č. 451)

 

527/23 Darovací smlouva č. 1/2023 a č. 2/2023 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 80093 darovací smlouvu č. 2/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 11.583,-  Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 3 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2024 až 30.6.2024.

(Podklad jednání č. 451)

 

528/23 Informace o 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 21. 9. 2023 ve znění podkladové přílohy č. 81146.

(Podklad jednání č. 469)

 

529/23 Dodávky pracovních oděvů - uzavření dodatku č. 3

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 9/2015 s firmou Jipostav, spol. s.r.o, Vilémov 97 na dodávku pracovních oděvů a dalšího zboží a zároveň souhlasí s výjimkou ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

(Podklad jednání č. 457)

 

530/23 Schválení nových smluv na nájmy v areálu zimního stadionu

Rada města souhlasí s uzavřením nových smluv ve znění podkladových příloh č. 81147 a 81128 s nájemci BK Havlíčkův Brod, z.s. a BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.

(Podklad jednání č. 458)

 

531/23 Děti do bruslí  říjen - prosinec 2023

Rada města na základě žádosti v podkladové příloze č. 81129 souhlasí s pronájmem ledové plochy zimního stadionu včetně dvou šaten na akci „Děti do bruslí“ v období říjen až prosinec 2023 v rozsahu 65 hod. a ukládá Technickým službám uzavřít „Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu“ se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec s cenou pronájmu dle aktuálních ceníků. Obsazení ledové plochy bude dle rozpisu v příloze č. 81130.

(Podklad jednání č. 459)

 

532/23 Žádost o bezplatné poskytnutí ledové plochy v rámci bruslení pro koledníky

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí ledové plochy pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod jako poděkování dobrovolníkům za práci při organizaci tříkrálové sbírky dle podkladové přílohy č. 81131 a ukládá Technických službám Havlíčkův Brod uzavřít s žadatelem Smlouvu o krátkodobém pronájmu ledové plochy za cenu 0,- K v termínu 5.2.2024 od 11:00 do 13:00.

(Podklad jednání č. 460)

 

533/23 Žádost o posouzení a schválení navrhované změny v provozu MHD

Rada města souhlasí se změnou v provozu MHD spočívající ve zrušení zastávky Výšina pro spoje linky č. 2 v obou směrech dle podkladové přílohy č. 81133 s platností od 10. prosince 2023.

(Podklad jednání č. 461)

 

534/23 Žádost o součinnost - Klub českých turistů

Rada města souhlasí s poskytnutím bezplatné součinnosti Klubu českých turistů, odboru Havlíčkův Brod v rámci zahájení sezóny 2024 dle podkladové přílohy č. 81135.

(Podklad jednání č. 462)

 

535/23 Žádost soukromé Základní školy EQ

Rada města projednala žádost soukromé Základní školy EQ, IČO 08 955 263, se sídlem 582 57 Lípa čp. 61 a souhlasí se zvýšením nejvyššího počtu žáků této školy ze současných 53 na 80 žáků v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2024 pro místo poskytování vzdělávání 580 01 Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187.

(Podklad jednání č. 468)

 

536/23 Schválení pilotního projektu - Sběr kuchyňského odpadu z bytových domů na Sídlišti Pražská

Rada města schvaluje realizaci pilotního projektu Sběr kuchyňského odpadu z bytových domů Sídliště Pražská a výjimku ze Směrnice pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu QS 55-10 pro provedení tohoto pilotního projektu a ukládá odboru životního prostředí v roce 2024 realizovat dodávku od dodavatele JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640, se sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové Město dle podkladových příloh č. 80115 a 80116.

(Podklad jednání č. 452)

 

537/23 Žádost o finanční dar - oprava prampouchů

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč Josefu Jeníkovi, Havlíčkův Brod, který bude poskytnut po realizaci opravy všech prampouchů u domu č.p. 183.

(Podklad jednání č. 455)

 

538/23 Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o. - finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2022

Rada města schvaluje finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2022 předložené společností Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 80068 - 80078.

(Podklad jednání č. 463)

 

539/23 Smlouva Úplná aktualizace územně analytických podkladů

Rada města ukládá odboru rozvoje města  uzavřít se společností T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 80065 na 6. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů, dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění za území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

(Podklad jednání č. 446)

 

540/23 Smlouva o převodu investorství - Splašková kanalizace-Papšíkov I.etapa

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o převodu investorství dle podkladové přílohy č. 80087 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002 na akci „Splašková kanalizace - Papšíkov I. etapa“.

(Podklad jednání č. 453)

 

541/23 Výkon technického dozoru stavebníka - Základní škola Konečná, Základní škola V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít příkazní smlouvu dle podkladové přílohy č. 81118 s Ing. Jiřím Černým, IČO 01344170 a to na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci záměru „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 454)

 

542/23 Výkon technického dozoru stavebníka - Základní škola Konečná, Základní škola V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít příkazní smlouvu dle podkladové přílohy č. 81119 s Ing. Václavem Janouškem, 49983873 a to na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci záměru „Stavební úpravy základní školy V Sadech“.

(Podklad jednání č. 454)

 

543/23 Světelné signalizační zařízení - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „SSZ - K3 U CIHLÁŘE x NA VÝŠINĚ“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 81136 až 81141.

(Podklad jednání č. 467)

 

544/23 Světelné signalizační zařízení - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „SSZ - K3 U CIHLÁŘE x NA VÝŠINĚ“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, PhDr. Václav Lacina, LL. M. Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ondřej Kotěra, Ing. Josef Beneš a Ing. Pavel Sláma a Bc. Martin Stehno.

(Podklad jednání č. 467)

 

 

545/23 Nájemní smlouva - pozemek č. 3341/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Hamry

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6398712623 se Správou železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. Předmětem smlouvy je pronájem pozemku č. 3341/3 o výměře 191 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 1.910 Kč/rok. 

(Podklad jednání č. 464)

 

546/23 Dohoda o vypořádání závazků - pozemek č. 3341/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Hamry

Rada města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání závazků se Správou železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. Předmětem dohody je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku č. 3341/3 o výměře 191 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 5.507 Kč.

(Podklad jednání č. 464)

 

547/23 Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Mírovka - Kraj Vysočina

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků parc. č. 1019/9 o výměře 286 m2, parc. č. 1024 o výměře 117 m2 a parc. č. 1012/2 o výměře 82 m2, vše v katastrálním území Mírovka Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, za účelem realizace stavby „III/03811, stavební úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“. Smluvní vztah bude sjednán na dobu určitou od 1.1. do 31.12.2024.

(Podklad jednání č. 465)

 

548/23 Smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Rada města se seznámila a nabídkami na odkup tzv. přetoků elektrické energie vyrobené FVE umístěnou na budově Prokopa Holého, č.p. 3292 a doporučuje ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova uzavřít smlouvu se společností První česká energie a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 10899731.

(Podklad jednání č. 447)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta