Usnesení z jednání rady města 25.4.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Marek Topolovský, MgA. Martin Domkář, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Bc. Jindřich Macek, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

263/22 Zajištění autobusové dopravy žáků havlíčkobrodských základních škol - Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 2022

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit dne 27. 5. 2022 v rámci hlavní činnosti (bezplatně) autobusovou dopravu žáků Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádá Okresní svaz chovatelů Havlíčkův Brod, v ulici U Vítků (Čechovka), a to včetně zpáteční dopravy žáků do škol.

(Podklad jednání č. 214)

 

264/22 Den dětí 2022

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod pro realizaci festivalu volného času "Procházky Budoucností od A do Z", který pořádá ve dnech 27.5. a 28. 5. 2022 příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času v rámci "Dne dětí 2022": 

- bezplatně zapůjčit pouze na 27. 5. 2022 mobilní pódium včetně instalace na dětské hřiště za budovou AZ CENTRA Havlíčkův Brod (naproti zbudovanému přírodnímu hledišti) a připojení elektrické energie (ve dnech 27. 5. a 28. 5. 2022),

- bezplatně zapůjčit 6 ks velkých dřevěných stánků a provést jejich instalaci,

- bezplatně vylepit plakáty s informací o konání akce v autobusech MHD.

(Podklad jednání č. 215)

 

265/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 1. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 69184.

(Podklad jednání č. 216)

 

266/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 1. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 69193.

(Podklad jednání č. 216)

 

267/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 1. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 69195.

(Podklad jednání č. 216)

 

268/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 1. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 69204.

(Podklad jednání č. 216)

 

269/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 26. 4. 2022 - podkladová příloha číslo 69199.

(Podklad jednání č. 216)

 

270/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek – školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 1. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 69201.

(Podklad jednání č. 216)

 

271/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2022/2023

Rada města schvaluje pro školní rok 2022/2023 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(Podklad jednání č. 213)

 

272/22 Zpracování analýzy mediální komunikace města Havlíčkův Brod za 2015 až 2021

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít objednávku na zpracování analýzy mediální komunikace města Havlíčkův Brod za období let  2015 až 2021 se Společností TOXIN, s.r.o., Vídeňská 545/76, 148 00 Praha, IČO 02225166 (dle podkladové přílohy č. 70196).

(Podklad jednání č. 218)

 

273/22 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 8/2019 s Muzeem Vysočiny

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 8/2019 mezi Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Havlíčkovo nám. 19, Havlíčkův Brod, a Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 69182 a č. 69183.

(Podklad jednání č. 219)

 

274/22 Žádost o finanční dar - Tělovýchovná jednota Šmolovy

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, IČO 464 84 604, se sídlem Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 221)

 

275/22 Přistoupení ubytovatele k Rámcové smlouvě o zajištění ubytování

Rada města schvaluje Přistoupení ubytovatele k Rámcové smlouvě o zajištění ubytování dle podkladové přílohy č. 69197.

(Podklad jednání č. 217)

 

276/22 Rekonstrukce jižní tribuny zimního stadionu, výběr dodavatele projektové dokumentace

Rada města ruší zadávací řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce jižní tribuny zimního stadionu, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace“.

(Podklad jednání č. 212)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta