Usnesení z jednání rady města 25.10.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, PaedDr. Veronika Prchalová, Edita Ondráčková, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Kateřina Moravcová, Radka Karasová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Iva Kučírková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

569/21 Finanční plán PO SSM HB na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2023-2024

Rada města schvaluje návrh finančního plánu (rozpočet nákladů a výnosů, investiční plán, odpisový plán) příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 65060.

(Podklad jednání č. 529)

 

570/21 Finanční plán PO SSM HB na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2023-2024

Rada města schvaluje návrh střednědobého výhledu organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na roky 2023 až 2024 dle podkladové přílohy č. 65061.

(Podklad jednání č. 529)

 

571/21 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 497/21 ze dne 13.9.2021. Důvodem je skutečnost, že žadatelé o pronájem bytu od svého záměru ustoupili a nepodepsali nájemní smlouvu.

(Podklad jednání č. 524)

 

572/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8. A dle podkladové přílohy číslo 65063. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 537)

 

573/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (27.10. až 29.10.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 505)

 

574/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (27.10. až 29.10.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 505)

 

575/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (27.10. až 29.10.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 505)

 

576/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (27.10. až 29.10.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 505)

 

577/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (27.10. až 29.10.2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 505)

 

578/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2022 dle podkladové přílohy 64950 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64951.

(Podklad jednání č. 519)

 

579/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2022 dle podkladové přílohy 64948 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64949.  

(Podklad jednání č. 519)

 

580/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2022 dle podkladové přílohy 69952 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 69953.

(Podklad jednání č. 519)

 

581/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2022 dle podkladové přílohy 64954 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64955.

(Podklad jednání č. 519)

 

582/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2022 dle podkladové přílohy 64956 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 dle podkladové přílohy číslo 64957.

(Podklad jednání č. 519)

 

583/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy 64958 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64959.

(Podklad jednání č. 519)

 

584/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2022 dle podkladové přílohy 64960 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64961.

(Podklad jednání č. 519)

 

585/21 Návrh rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy 64962 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 dle podkladové přílohy číslo 64963.

(Podklad jednání č. 519)

 

586/21 Dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním pronájmu

Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním pronájmu č. HO 183/2000/Soj ze dne 28.12.2000 dle podkladových příloh č. 64978 a č. 64979.

(Podklad jednání č. 532)

 

587/21 Operační plán zimní údržby 2021

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 65003, 65004, 65005.

(Podklad jednání č. 533)

 

588/21 Žádost o snížení nájemného – ubytovna zimního stadionu

Rada města projednala žádost nájemce ubytovny zimního stadionu p. I. K., 284 04 Kutná Hora (viz podkladová příloha č. 65012) a neschvaluje snížení nájemného.

(Podklad jednání č. 535)

 

589/21 Zapůjčení stánků do Brielle

Rada města souhlasí s bezplatnou zápůjčkou cca 46 ks tržních dřevěných stánků pro město Brielle v období březen - duben r. 2022 a ukládá Technickým službám stánky na akci dle podkladové přílohy č. 65010 poskytnout.

(Podklad jednání č. 534)

 

590/21 Vybavení vozidel zařízením GPS

Rada města schvaluje nákup zařízení GPS do vozidel TSHB od spol. F&B COMPANY s.r.o., IČ:25384775 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu dle nabídky viz podkladová příloha č. 65014.

(Podklad jednání č. 536)

 

591/21 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2022 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024

Rada města schvaluje plán investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 65062.

(Podklad jednání č. 544)

 

592/21 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2022 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024

Rada města schvaluje plán účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2022 (podkladová příloha č. 65066).

(Podklad jednání č. 544)

 

593/21 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2022 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 65067.

(Podklad jednání č. 544)

 

594/21 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2022 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024

Rada města schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na období 2023 – 2024 dle podkladové přílohy č. 65068.

(Podklad jednání č. 544)

 

595/21 Nařízení města č. 7/2021 o zimní údržbě

Rada města schvaluje Nařízení města č. 7/2021 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 65017. Účinnost nařízení se stanovuje od 1. prosince 2021.

(Podklad jednání č. 509)

 

596/21 Nařízení města č. 8/2021 o parkování

Rada města schvaluje nařízení města č. 8/2021, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění přílohy č. 65018. Platnost nařízení se stanovuje od 1. prosince 2021.

(Podklad jednání č. 510)

 

597/21 Provedené následné veřejnosprávní kontroly ve školských PO

Rada města bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. 10/2021 provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout 1 nápravné opatření.

(Podklad jednání č. 518)

 

598/21 Provedené následné veřejnosprávní kontroly ve školských PO

Rada města bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. 9/2021 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout 1 nápravné opatření.

(Podklad jednání č. 518)

 

599/21 Provedené následné veřejnosprávní kontroly ve školských PO

Rada města bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. 15/2021 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 nápravné opatření a 1 doporučení.

(Podklad jednání č. 518)

 

600/21 Provedené následné veřejnosprávní kontroly ve školských PO

Rada města bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. 12/2021 provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky, Příčná 191 a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 3 nápravná opatření a 1 doporučení.

(Podklad jednání č. 518)

 

601/21 Program "Trenéři ve škole"

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do programu "Trenéři ve škole".

(Podklad jednání č. 514)

 

602/21 Program "Trenéři ve škole"

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství zařadit do návrhu rozpočtu kapitoly 14 (školství) na rok 2022 částku na realizaci programu "Trenéři ve škole" dle podkladové přílohy číslo 65016.

(Podklad jednání č. 514)

 

603/21 Rozpočtové opatření č. OVVV 10/2021

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OVVV 10/2021 dle podkladové přílohy č. 65048.

Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 526)

 

604/21 Obnova vozového parku

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit obnovu vozového parku v souladu s podkladovým materiálem č. 527.

(Podklad jednání č. 527)

 

605/21 Aktualizace Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Rada města schvaluje změnu č. 2 vnitřního předpisu, QS 55-04 Pravidla města Havlíčkova Brodu pro přijímání a vyřizování stížností a petic dle podkladové přílohy č. 64982.

(Podklad jednání č. 539)

 

606/21 Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě o užití Databáze geografických jmen ČR

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě dle podkladové přílohy č. 64992 se Zeměměřičský úřad, IČO 60458500.

(Podklad jednání č. 508)

 

607/21 Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě o užití Databáze geografických jmen ČR

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o o užití Databáze geografických jmen ČR dle podkladové přílohy č. 65052 se společností ŠINDLAR s.r.o., IČO 26003236.

(Podklad jednání č. 508)

 

608/21 Výměna střešní krytiny nad II.NP, V Rámech 1855

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 65025 se zhotovitelem stavby „Výměna střešní krytiny nad II. NP -  hlavní budova + zasedací místnost, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 512)

 

609/21 Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod - výběr dodavatele

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod – II. etapa“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924.

(Podklad jednání č. 513)

 

610/21 Veřejné osvětlení Šmolovy

Rada města souhlasí s rozšíření veřejného osvětlení v místní části Šmolovy v rozsahu 

dle podkladové přílohy č. 65023.

(Podklad jednání č. 528)

 

611/21 Pronájem bytů č. 1128/26, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 26, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod A. Š., trvale bytem Praha 6 a Z. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu tří let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 522)

 

612/21 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/5, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. EK 235/2018/Bre, kterou uzavřelo město Havlíčkův Brod s J. N., trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 523)

 

613/21 Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 036/2020/DSl uzavřené s Josefem Švecem, IČ: 01207385, Dlouhá 3042, Havlíčkův Brod, na umístění stanového přístřešku na pozemku parc. č. 201 v katastrálním území Havlíčkův Brod do celkové plochy záboru 65 m2 v termínu od 22.11.2021 do 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 530)

 

614/21 Pronájem části pozemku č. 3571 v k.ú. Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 3571 o výměře 12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Crono Fashion s.r.o., IČ: 28785941, se sídlem Dolní 102, Havlíčkův Brod, za účelem parkování. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 500 Kč/měsíc včetně DPH.

(Podklad jednání č. 540)

 

615/21 Rozpočtová opatření EO - 10/2021 za 09/21

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2021 dle podkladové přílohy č. 65029. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 541)

 

616/21 Program mimořádného jednání zastupitelstva města 11.11.2021

Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 65076.

(Podklad jednání č. 543)

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta