Usnesení z jednání rady města 16.10.2023Přítomni:

Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, PaedDr. Milena Honsová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Jana Beránková, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Andrea Hubáčková, Vladimíra Fiedlerová, MgA Martin Domkář, Ing. Jana Smejkalová, Monika Čapková, Edita Ondráčková, Radka Karasová, Ing. Alena Tomšů, Ing. Filip Hejkal, Mgr. Magdalena Kufrová, Mgr. Šárka Vaňková, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Marie Kudrnová, Bc. Jana Králová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

563/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 485)

 

564/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 485)

 

565/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 485)

 

566/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 485)

 

567/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - podzimní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (26.10. až 27.10.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 485)

 

568/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81202 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81210.

(Podklad jednání č. 518)

 

569/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice  Havlíčkův Brod na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81203 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81211.

(Podklad jednání č. 518)

 

570/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81204 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81212.

(Podklad jednání č. 518)

 

571/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81205 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81213.

(Podklad jednání č. 518)

 

572/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81206 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81214.

(Podklad jednání č. 518)

 

573/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81207 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81215.

(Podklad jednání č. 518)

 

574/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81208 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81216.

(Podklad jednání č. 518)

 

575/23 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2024; Střednědobé výhledy hospodaření na rok 2025 a 2026

Rada města schvaluje finanční plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2024 dle podkladové přílohy číslo 81209 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 dle podkladové přílohy číslo 81217.

(Podklad jednání č. 518)

 

576/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 81274 uzavření darovací smlouvy č. 5/2023 mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností EKOMA HB s.r.o., IČO 288 28 135, se sídlem Lannova 2061/8, Nové město 110 00 Praha 1, zastoupenou Romanem Malinským, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 501)

 

577/23 Darovací smlouva č. 494/2023 - příspěvková organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 81253 uzavření darovací smlouvy č. 494/2023 mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo nám. 171, zastoupenou MgA. Martinem Domkářem  a společností Královská stezka o.p.s., IČO 275 217 02, se sídlem Žižkovo náměstí 66, Habry 582 81, zastoupenou Mgr. Gustavem Charouzkem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru  ve výši 16 667,- Kč sestávající se z:

- LEGO® Technic 42148 Rolba       

- LEGO® Education 45400 BricQ Motion Prime + 2x 2000480 studentská sada   

- LEGO® Education 45681 SPIKE™ Prime Expansion Set    

- LEGO® Education 2000719 SPIKE™ Prime Servisní balíček (LE Replacement Pack

   Prime).

Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 493)

 

578/23 Finanční plán PO SSM HB na rok 2024 Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2025-2026

Rada města schvaluje Finanční plán (rozpočet nákladů a výnosů, investiční plán, odpisový plán) příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2024 dle podkladové přílohy č. 81289.

(Podklad jednání č. 505)

 

579/23 Finanční plán PO SSM HB na rok 2024 Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2025-2026

Rada města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na roky 2025 až 2026 dle podkladové přílohy č. 81290.

(Podklad jednání č. 505)

 

580/23 Oddávací dny v obřadní síni města v roce 2024

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že oddávacími dny pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v roce 2024 jsou dny dle podkladové přílohy č. 81261.

(Podklad jednání č. 512)

 

581/23 Žádost o schválení změny cen v ceníku hlavní činnosti

Rada města schvaluje změnu ceníku v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 81298 od 1. listopadu 2023.

(Podklad jednání č. 513)

 

582/23 Žádost o součinnost v rámci snowboardových závodů

Rada města projednala žádost organizace Show your Help a ukládá Technickým službám poskytnout součinnost při pořádání snowboardových závodů ve dnech 1.12.2023 - 3.12.2023 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 81302.

(Podklad jednání č. 514)

 

583/23 Źádost o umístění banneru - TJ Sokol

Rada města projednala žádost TJ Sokol Havlíčkův Brod a souhlasí s umístěním reklamního banneru na stadionu "Na Losích" dle podkladové přílohy č. 81303 za cenu 60,- Kč/rok.

(Podklad jednání č. 515)

 

584/23 Změna koncepce mobiliáře města - lavičky

Rada města projednala návrh Technických služeb a souhlasí se změnou designu nově instalovaných laviček ve městě dle podkladových příloh č. 81299 a 81300.

(Podklad jednání č. 516)

 

585/23 Projekt  Místní akční plán IV ORP Havlíčkův Brod

Rada města svým usnesením schvaluje Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku v projektu „Místní akční plán vzdělávání IV - návazný projekt "se společností Královská stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 27521702 dle podkladové přílohy č. 81183. Rada města schvaluje pro podání žádosti o finanční podporu dále Prohlášení o přijatelnosti - podkladová příloha č. 81185 a Čestné prohlášení partnera úvodní a závěrečné - podkladová příloha č. 81184.

(Podklad jednání č. 491)

 

586/23 Žádost  o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 81223.

(Podklad jednání č. 499)

 

587/23 Memorandum o spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje text Memoranda o spolupráci, mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 81269.

(Podklad jednání č. 500)

 

588/23 Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 81275 aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 506)

 

589/23 ZŠ Konečná - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120089064 dle podkladové přílohy č. 81239 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 487)

 

590/23 Světelné signalizační zařízení přechod pro chodce u OD Albert - připojení k distribuční soustavě

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122236766 dle podkladové přílohy č. 81259 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 490)

 

591/23 Kontejnerová jídelna a výdejna stravy Základní školy - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 81267 s dodavatelem „Kontejnerové jídelny a výdejny stravy Základní školy Konečná“ společností KEROSIN s.r.o., IČO 09095861.

(Podklad jednání č. 492)

 

592/23 FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 81291 s dodavatelem stavby „FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod, Reynkova 99, 44kW“ společností KEROSIN s.r.o., IČO 09095861.

(Podklad jednání č. 507)

 

593/23 Dohoda o financování změny č. 5 územního plánu Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města při pořízení změny č. 5 územního plánu Havlíčkův Brod, které je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů, podmínit pořízení změny úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a na mapové podklady a s navrhovatelem uzavřít dohodu o financování změny územního plánu dle podkladové přílohy č. 81287 a zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavírání těchto smluv za město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 508)

 

594/23 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/18, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod J. J., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 494)

 

595/23 Oprava komunikace Poděbaby - Šmolovy

Rada města projednala návrh na opravu úseků komunikace Šmolovy-Poděbaby, které vykazují závažné vady. Rada města ukládá PO Technické služby realizovat opravu komunikace Šmolovy-Poděbaby. Financování bude zajištěno zvýšením transferu provozního příspěvku zřizovatele v rozpočtovém období 2023.

(Podklad jednání č. 495)

 

596/23 Byt č. 2613/7, Reynkova, Havlíčkův Brod - neprodloužení nájemní smlouvy

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 7, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod uzavřené s H. G. a L. G., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. Nájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 14.10.2023.

(Podklad jednání č. 496)

 

597/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 53/2, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Havlíčkovo náměstí 53, Havlíčkův Brod J. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 158 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

598/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/16, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod E. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 123 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

599/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1859/6, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod V. S., trvale bytem Dětmarovice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 134 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

600/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2613/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod D. B., trvale bytem Dolní Cerekev. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 135 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

601/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2753/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod L. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 151 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

602/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod P. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 151 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 497)

 

603/23 Rozpočtová opatření EO - 10/2023 - za 09/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2023 za 09/2023 dle podkladové přílohy č. 81286. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 498)

 

604/23 Pronájem části pozemku č. 24/1 v k.ú. Perknov

Rada města neschvaluje pronájem žádné části pozemku č. 24/1 v katastrálním území Perknov za účelem rozšíření a užívání zahrady.

(Podklad jednání č. 503)

 

605/23 Pronájem pozemku č. 464/1 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. 464/1 (parcela ve zjednodušené evidenci - původ Přídělový plán nebo jiný podklad) o výměře 20.000 m2 v katastrálním území Květnov E. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem chovu koní. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 0,45 Kč/m2/rok, tj. 9.000 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 504)

 

606/23 Pronájem pozemku č. 464/1 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. 634/3 o výměře 311 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu paní S. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.244 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 504)

 

607/23 Úprava platových výměrů - ředitelé školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje platový výměr řediteli příspěvkové organizace AZ Centrum MgA. Martinu Domkářovi dle podkladové přílohy č. 81225 a ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská Mgr. Andree Hubáčkové dle podkladové přílohy č. 81226.

(Podklad jednání č. 486)

 

608/23 Účelový finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí účelového finančního daru příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 81294. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 510)

 

609/23 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 81304.

(Podklad jednání č. 519)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta