Usnesení z jednání rady města 14.3.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slavka, Zbyněk Stejskal, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Miloš Fikar, Radka Karasová, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Magda Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Tomáš Hermann, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Bc. Markéta Firychová, Ing. Josef Beneš

 

166/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 o schválení Smlouvy o zajištění vzdělávacího pobytového programu a úhrady zálohové faktury

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávacího pobytového programu a možnost úhrady zálohové faktury mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČ 255 574 75, zastoupené RNDr. Jozefem Zeťkem, dle podkladové přílohy č. 67932.

(Podklad jednání č. 131)

 

167/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. A, 6. B, 6. C dle podkladové přílohy číslo 67970. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 140)

 

168/22 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2022/2023

Rada města určuje pro školní rok 2022/2023 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území (okres Havlíčkův Brod). Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2022/2023 dle podkladové přílohy číslo 67738.

(Podklad jednání č. 100)

 

169/22 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2022/2023

Rada města stanovuje dle podkladové přílohy číslo 67739 kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání pro určenou Mateřskou školu Havlíčkův Brod, Husova 2119 a ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 uplatnit tato kritéria při přijímacím řízení dětí do MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2022/2023.

(Podklad jednání č. 100)

 

170/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8. A dle podkladové přílohy číslo 67993. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 144)

 

171/22 ZŠ V Sadech - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 57,3 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 57,3 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 57,3 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

172/22 ZŠ Konečná - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 34,2 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 34,2 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 34,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

173/22 ZŠ a MŠ Wolkerova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 18,7 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 18,7 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 18,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

174/22 ZŠ Štáflova - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 13,6 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 13,6 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 13,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

175/22 MŠ Korálky H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 42,9 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 42,9 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 42,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

176/22 AZ Centrum - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 37,7 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 37,7 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 37,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

177/22 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 28,2 tis. Kč (28,2 tis. Kč hlavní činnost, 0 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 28,2 odvést do rozpočtu zřizovatele  (100 %) Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

178/22 ZŠ Nuselská - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 122,4 tis. Kč (0 tis. Kč hlavní činnost, 122,4 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 122,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (100%)

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

 (Podklad jednání č. 156)

 

179/22 Technické služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 5 433 tis. Kč (227 tis. Kč hlavní činnost, 5 206 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 1 041 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové

organizace (19,2%)

- částku 3 384 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace (62,2%)

- částku 781 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové

organizace (14,4%)

- částku 227 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (4,2%). 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

180/22 Technické služby města H. Brod – poskytnutí přechodné výpomoci na financování daňově uznatelné rezervy na pěstební činnost zúčtované do uznatelných výdajů za rok 2022.

Rada města na základě zprávy o hospodaření a vypořádání daně z příjmů právnických osob předložené managementem příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2021 a v souladu s usnesením ZM č. 222/21 ze dne 13/12/2021 schvaluje PO poskytnutí přechodné výpomoci max. do 18 000 tis. Kč na finanční krytí tvorby daňové rezervy na pěstební činnost v městských lesích. Přechodná výpomoc musí být na účty zřizovatele vrácena nejpozději do 31.12.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

181/22 Čistá řeka Sázava – 12. ročník

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně zajistit svoz a likvidaci odpadů v rámci akce Čistá řeka Sázava – 12. ročník viz podkladová příloha č. 68000.

(Podklad jednání č. 148)

 

182/22 Sociální služby města H. Brod - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku za rok 2021

Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2021 a konstatuje, že PO hospodařila svěřenými prostředky účelně, efektivně a hospodárně a splnila stanovené ukazatele hospodaření.  

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 46,9 tis. Kč (6,9 tis. Kč hlavní činnost, 40 tis. Kč doplňková činnost) takto:

- částku 40,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn PO (100 %)

- částku 6,9 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele (80%). 

Rada města ukládá provést rozhodnutí o rozdělení a odvodu části hospodářského výsledku do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 156)

 

183/22 Zvýšení ceny nájemného nebytových prostor

Rada města schvaluje zvýšení cen nájemného nebytových prostor k provozování kadeřnictví a pedikúry (dle podkladových příloh č. 67977 a 67978 o průměrnou míru inflace v roce 2021.

(Podklad jednání č. 141)

 

184/22 Nový sazebník úhrad za sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a fakultativní činnosti od 1.4.2022

Rada města schvaluje nový sazebník úhrad za sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a fakultativní činnosti, platný od 1.4.2022, dle podkladové přílohy č. 67979.

(Podklad jednání č. 142)

 

185/22 Městské divadlo a kino Ostrov – zakázka malého rozsahu - Toalety

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ukládá jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo na dodávku a montáž truhlářských prací v rámci rekonstrukce toalet s dodavatelem Stavointerier MM s.r.o., IČO 274 84 246.

(Podklad jednání č. 143)

 

186/22 Městské divadlo a kino Ostrov – zakázka malého rozsahu - Toalety

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení investičního příspěvku společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČO 474 53 281, o 500 tis. Kč, za účelem krytí nákladů veřejné zakázky malého rozsahu „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce toalet pro veřejnost“.

(Podklad jednání č. 143)

 

187/22 Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2022

Rada města schválila přípravu a podání Individuální projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2022", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 67927 a č. 67928.

(Podklad jednání č. 145)

 

188/22 Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2022

Rada města schválila přípravu a podání Individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2022", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 67929 a č. 67930.

(Podklad jednání č. 146)

 

189/22 Koncepce proseniorské politiky města Havlíčkův Brod na obdobé let  2022 - 2026

Rada města schválila Koncepci proseniorské politiky města Havlíčkův Brod na období let 2022-2026, dle podkladové přílohy č. 67963.

(Podklad jednání č. 147)

 

190/22 Žádost o finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. IČO: 26547953, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9.

(Podklad jednání č. 132)

 

191/22 Žádost o finanční dar - SDH Mírovka

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO: 62696637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 149)

 

192/22 Pronájem části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2745/18 o výměře 260 m2 (díl č. 7) v katastrálním území Havlíčkův Brod S. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.560 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 151)

 

193/22 Pronájem části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2745/18 o výměře 260 m2 (díl č. 8) v katastrálním území Havlíčkův Brod L. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.560 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 151)

 

194/22 Pronájem části pozemku č. 3341/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ŘSD ČR

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 3341/1 o výměře 242 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 145 05, IČ: 65993390, za účelem realizace stavby „I/34 Havlíčkův Brod, most ev. č. 34-044“. Nájem bude sjednán na dobu určitou s účinností od 1.4.2022 do 31.12.2022. Cena za pronájem činí 36 Kč/m2/rok, tj. 6.534 Kč.

(Podklad jednání č. 152)

 

195/22 Směrnice pro nájem sociálních bytů v Domě dostupného bydlení

Rada města schvaluje Směrnici pro nájem sociálních bytů v Domě dostupného bydlení QS 55-48 dle podkladové přílohy č. 67995.

(Podklad jednání č. 154)

 

196/22 Rozpočtová opatření EO - 03/2022 za 02/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 03/2022 za 02/2022 dle podkladové přílohy č. 67994. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 155)

 

197/22 Bytový dům Reynkova čp. 2577 - výměna oken

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 67966 se zhotovitelem stavby „Bytový dům Reynkova ul. čp. 2577, Havlíčkův Brod - výměna oken“ společností OKNOSTYL group s.r.o., IČO 601590010.

(Podklad jednání č. 138)

 

198/22 Stezka pro pěší cyklisty ul. Ledečská - Perknov, smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120077113 dle podkladové přílohy č. 67967 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 139)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta