Usnesení rady města z 4. 5. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík

Omluveni:

Vladimír Hušek

 

289/05 Souhlas s podnájmem - smlouva o nájmu prostor - Plzeňský prazdroj a.s.

Rada města souhlasí s tím, aby Plzeňský prazdroj a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ: 45357366 dal pronajaté nebytové prostory (nájemní smlouva číslo HO 092/2005/ŠIM) do podnájmu Ondřeji Včelovi, IČ: 73587818.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                starosta