usnesení rady města z 28. 5. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

358/07 Jmenování komise

Rada města, na základě ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ,, Jmenování komise pro posouzení a vyhodnocení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek", ve veřejné zakázce ,,Cisternová automobilová stříkačka CAS16" ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Josef Jukl, Jiří Hájek a mjr. Ing. Bc. Zdeněk Šach.

 

359/07 Smlouva o poskytování služeb HZS

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb č. SNKL 7/2007 ve znění přílohy s HZS kraje Vysočina.

 

360/07 Číslo přiděleno omylem

 

361/07 Pověření řízením příspěvkové organizace

Rada města pověřuje s účinností od 1. června 2007 řízením příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884,  Mgr. Bohumilu Hofmanovou, zástupkyni statutárního orgánu této organizace.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka