usnesení rady města z 26. 6. 2006Přítomni:
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka
Omluveni:
Vladimír Hušek
Ostatní:
Ing. Václav Stejskal, Milan Beneš, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Hana Andělová, JUDr. Vít Fikar

 

467/06 Dočasná pravidla hospodaření domů při prodeji.

Rada města ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. § 4,odst.2 písmeno h) pověřuje Organizační složku Městská bytová správa správou domů prodávaných do společného vlastnictví jednotek.

 

468/06 Dočasná pravidla hospodaření domů při prodeji bytů.

Rada města stanovuje příspěvek do fondu oprav společenství vlastníků jednotek ve výši 10,- Kč/m2/měsíc.

 

469/06 Dočasná pravidla hospodaření domů při prodeji bytů.

Rada města schvaluje poplatek za správu společenství vlastníků jednotek ve výši 110,- Kč/byt/měsíc.

 

470/06 Dočasná pravidla hospodaření domů při prodeji bytů.

Rada města schvaluje"Přechodná pravidla hospodaření domů při prodeji bytů", která budou zároveň přílohou č.2 kupní smlouvy k převodu vlastnictví jednotky podle zákona 72/1994 Sb.

 

471/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá odboru životního prostředí v rámci DBA 2006:
- komunikovat s MŽP ČR včetně získání finančního příspěvku na akci – do 30. září
- požádat odbor dopravy o uzavírku komunikací Na Losích a Na Písku (pouze od ulice Sázavské k řece Sázavě) včetně parkoviště před Katastrálním úřadem (návaznost na pěší zónu Sázava) 22. září, 6.00 – 17.00 hod. – do 18. srpna
- připravit a a zajistit výlep plakátů – do 8. září
- připravit tiskové materiály do škol, MHD a řidičům motorových vozidel (veřejnosti) – do 4. září

- materiály pro veřejnost rozdávat při DBA v terénu – 22. září
- pokusit se získat sponzora balených nápojů a ty rozdávat cyklistům včetně letáku DBA, pokud pojedou na kole nějakým frekventovaným místem – 22. září
- zúčastnit se slavnostního otevření podchodu u Katastrálního úřadu a předvádění jízd na skateboardech – 22. září.

 

472/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod v rámci DBA 2006:
- provést uzavírku komunikací (dle rozhodnutí odboru dopravy) – 22. září
- umístit do autobusů MHD letáky (připraví OŽP) – od 8. do 22. září
- zrealizovat MHD zdarma – 22. září
- zajistit odpovídající stav městských pozemků v okolí Katastrálního úřadu a přilehlých cyklostezek před akcí (zeleň) a úklid prostoru kolem Katastrálního úřadu po akci (odpadky) – do 22. září včetně

- instalovat do prostoru před Katastrálním úřadem na viditelné místo improvizované zařízení na odpadky nebo stabilní odpadkový koš – 22. září, respektive do 22. září.

 

473/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá Městské policii v rámci DBA 2006:
- spolupracovat na uzavírce stanovených komunikací (dle rozhodnutí odboru dopravy) – 22. září

- provádět kontroly a měření rychlosti vozidel – 22. září.

 

474/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá odboru dopravy v rámci DBA 2006:
- vyřešit společně s OŽP dopravní vymezení a uzavírku částí komunikací Na Losích a Na Písku (pouze od ulice Sázavské k Sázavě) včetně parkoviště před Katastrálním úřadem – do 8. září
- spolu s odborem rozvoje města zorganizovat 22. září dopoledne u vybrané základní školy (která projeví zájem jako první, pokud žádná - tak vlastní výběr) tipování kritických míst pro cestu do školy, navrhnout odpovídající okamžitá a dlouhodobá opatření – 22. září dopoledne
- zřídit jednu novou zónu se sníženou rychlostí na 30 km/hod. v obytné čtvrti – do 22. září
- pokusit se oslovit čerpací stanice PHM ve správním území Havlíčkova Brodu, aby zahájily kampaň za pravidelnou kontrolu tlaku v pneumatikách (špatně nahuštěná pneu může zvýšit spotřebu vozu a tedy i tvorbu emisí o 10-20 %), objevily by se v tiskové zprávě města – do 8. září
- pokusit se oslovit provozovatele autoškol, kteří poskytují služby ve správním území Havlíčkova Brodu, zda by nevěnovali několik cvičných eko-jízd zdarma, objevily by se v tiskové zprávě města – do 8. září.

 

475/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu v rámci DBA 2006:
- zorganizovat předváděcí akci skateboardů na rampě u Katastrálního úřadu, odměnit účinkující (viz finanční prostředky MŽP ČR) – 22. září, cca 14.45 – 16.00 hod.
- spolupracovat s OŽP při distribuci tiskových materiálů do základních škol – do 22. září
- prostřednictvím MIC oslovit cílovou skupinu „cyklisté“ – do 22. září včetně
- (MIC) - společně s odborem rozvoje města připravit a provést slavnostní otevření podchodu u Katastrálního úřadu – do 22. září včetně, 14.30 hod.

 

476/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci DBA 2006:
- společně s městský informačním centrem (MIC) připravit a provést slavnostní otevření podchodu u Katastrálního úřadu – do 22. září včetně, 14.30 hod.
- spolu s odborem dopravy zorganizovat 22. září dopoledne u vybrané základní školy (která projeví zájem jako první, pokud žádná - tak vlastní výběr) tipování kritických míst pro cestu do školy, navrhnout odpovídající okamžitá a dlouhodobá opatření – 22. září dopoledne.

 

477/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá vedení města v rámci DBA 2006:
- prověřit a dle možností zajistit reklamní vystavení hybridního vozu Toyota Prius v prostoru před Katastrálním úřadem a zveřejnění této akce (kontakty dodá odbor ŽP) – 22. září, cca 10.00 - 17.00 hod - dle dohody s vystavovatelem
- podepsat Chartu 2006, bod 2., kterým se město připojí pouze k Evropskému dni bez aut – „Ve městě bez mého auta“ (město vyhradí během 22. září alespoň jednu oblast, která je běžně přístupná automobilové dopravě jen pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu na celý den, začátek minimálně jednu hodinu před začátkem pracovní doby a konec minimálně jednu hodinu po skončení pracovní doby).

 

478/06 Den bez aut 22. září 2006 (DBA)

Rada města ukládá odboru správy a informatiky v rámci DBA 2006:
- zakoupit 1 x pánské a 1 x dámské kolo pro služební účely, zajišťovat trvale jejich dispečink a servis - do 22. září, průběžně
- (tisková mluvčí) – zorganizovat a zveřejnit pochůzku zastupitelů města po městě (v prostoru kritickém pro pohyb cyklistů či chodců), zapsat zjištěné nedostatky – 22. září, 13.30 – 14.30 hodin

- (tisková mluvčí) – zúčastnit se slavnostního otevření podchodu u Katastrálního úřadu – 22. září, 14.30 -16.00 hod.
- (tisková mluvčí, po dohodě s živnostenským odborem, která již proběhla) – oslovit existující obchodnické cechy, jejichž členové disponují provozovnami s výlohami v centru města, aby umožnili v těchto výlohách propagaci DBA – do 1. září.

 

479/06 Masarykova ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města vybrat zpracovatele projektové dokumentace na podchod pro pěší v prostoru Masarykovy ulice dle předložené vyhledávací studie a v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek rozsahu menšího než stanoví zákon.

 

480/06 Demolice objektu A Základní školy Konečná

Rada města stanovuje následující pořadí veřejné zakázky na dodávku Demolice objektu A Základní školy Konečná Havlíčkův Brod: 1. EVOS-HYDRO s.r.o., Pivovarská 1003, Ledeč nad Sázavou, IČ 47470984, 2. TIPA a.s., U Obůrky 5, Třebíč, IČ 532398 a 3. Sdružení „Demolice objektu A ZŠ Havlíčkův Brod“ první účastník sdružení U Vojtěcha - stavební a obchodní společnost s.r.o., Masarykova 3580, Havlíčkův Brod, IČ 46507931. druhý účastník ŽSD a.s.,Hlinky 40/102, Brno, IČ 64511359 a ukládá odboru rozvoje města jednat s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.

 

481/06 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy typu D na nájem bytu č. 3 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lence M., do 31.8.2008.

 

482/06 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 7 v domě čp. 1880 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod pro Miroslavu G. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2006.

 

483/06 Žádost o přidělení bytu

Rada města ruší své usnesení č. 398/06 ze dne 5.6.2006.

 

484/06 Žádost o přidělení bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod Ludmile V., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7.2006.

 

485/06 Žádost o přidělení bytu

Rada města schvaluje ponechání Anny M., Havlíčkův Brod v pořadníku uchazečů o byt v domě pečovatelské služby.

 

486/06 Výpověď z nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 11 Žižkov II 1295, Havlíčkův Brod Jaromíru Š., podle ustanovení § 711/2, písm. a) Občanského zákoníku.

 

487/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Auto Racek a.s.

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 16 m2 společnosti AutoRacek a.s., Jihlavská 1917, Havlíčkův Brod, IČ: 25193112, za účelem výstavy osobního automobilu v termínu od 26. 6. 2006 do 30. 6. 2006,. za cenu 40 Kč/m2/den, tj. cena celkem 3200 Kč.

 

488/06 Pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 333 m2 díl č. 4 v HB

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 333 m2 díl číslo 4 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Josefu T. Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 999 Kč/rok.

 

489/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 215/2005/Miš

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy číslo HO 215/2005/Miš uzavřené s Marií H., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 24 o výměře 327 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Výpovědní lhůta je 1 měsíc tzn., že nájem skončí dne 30.6.2006.

 

490/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 215/2005/Miš

Rada města bere na vědomí informaci ve věci zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 24 o výměře 327 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

491/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 215/2005/Miš

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 24 o výměře 327 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavě K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 981 Kč/rok.

 

492/06 Výpůjčka parku budoucnost - běh Terryho Foxe

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost dle situačního zákresu na den 8. září 2006 od 10:00 do 13:00 hodin Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě, Horní 2002, 580 01 Havlíčkův Brod a to bezplatně za účelem pořádání charitativní akce Běh Terryho Foxe. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

493/06 Souhlas s vypůjčením kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu materiálu č. 373/2006. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

494/06 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor (skladu) v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě o výměře 30 m2 Soně K., Česká Bělá, IČ: 63564432, za účelem zřízení skladu pro dovoz a výdej kosmetických výrobků, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. července 2006. Nájemné je ve výši 400 Kč/m2/rok. Zároveň rada města ukládá Městské bytové správě udělit Soně Kubešové souhlas s provedením stavebních úprav dle podkladového materiálu č. 377 za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy uvede nájemce stavební úpravy do původního stavu na své náklady nebo tyto nabídne formou daru pronajímateli.

 

495/06 Povolení stavebních úprav v objektu čp. 259 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá Městské bytové správě udělit žadateli Olze N., Krásná Hora, IČ: 7280236, souhlas s provedením stavebních úprav dle podkladového materiálu č.379 v pronajatém objektu čp. 259 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy uvede nájemce stavební úpravy do původního stavu na své náklady nebo tyto nabídne formou daru pronajímateli.

 

496/06 pracovní návštěva partnerského města Spišská Nová Ves          

Rada města schvaluje služební cestu vybraných účastníků do partnerského města Spišská Nová Ves ve dnech 12.-15.7.2006.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.                                  Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.                                                              starostka

místostarostové