Usnesení rady města z 26. 5. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Milan Plodík, Vladimír Hušek

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar396/05 Prodej bytů v k.ú. Havlíčkův Brod - nabídkové řízení

Rada města schvaluje upravený text výzvy k předložení nabídky ve věci komplexního zajištění prodeje bytů v k.ú. Havlíčkův Brod v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb., ve znění příloh podkladového materiálu.

 

397/05 Prodej bytů v k.ú. Havlíčkův Brod - nabídkové řízení

Rada města jmenuje komisi pro otevření a vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. arch Jaroslav Kruntorád, Ing. Hermann, JUDr. Fikar, Ing. Beneš, Milan Plodík, Ing. Jukl

 

398/05 Prodej bytů v k.ú. Havlíčkův Brod - nabídkové řízení

Rada města schvaluje okruh obeslaných uchazečů ve znění přílohy č. 3 podkladového materiálu.

 

399/05 Použití znaku města na letadle ČSA Airbus 321

Rada města schvaluje použití znaku města na dopravním letadle ČSA typu Airbus 321.

 

 PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta