usnesení rady města z 26. 3. 2007Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

192/07 Dohoda o spolupráci s Galerií výtvarného umění

Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při zajištění programu na historických slavnostech v Brielle 1. dubna 2007 s Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 18, IČ: 13582143, dle přílohy podkladu RM č. 157/07.

 

193/07 Generel bezbariérových tras - smlouva

Rada města schvaluje smlouvu o realizaci generelu bezbariérových tras mezi městem Havlíčkův Brod a firmou Efekt projekt s. r. o., Beckovského 1882, Havlíčkův Brod, IČ 27468500, dle přílohy podkladu RM č. 159/07.

 

194/07 Pronájem bytu 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě čp. 311 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod Julii L. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.4.2007 do 30.11.2007 za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku.

 


Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka