usnesení rady města z 25. 7. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Bc. Jan Pavlík

 

 

 

485/07 Výpůjčka skateparku včetně zařízení

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě včetně zařízení Martinu P., Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání skateboardových závodů na den 28.7.2007 v čase od 8:00 do 22:00 hodin.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka