usnesení rady města z 23. 4. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

 

253/07 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce automobilní techniky

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce automobilní techniky č. KŘ-32/8-2002, kterým se prodlužuje doba platnosti do 31. 12. 2007.

 

254/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 28 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod s Monikou K., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 2. 5. 2007.

 

255/07 Souhlas s užíváním pozemků za účelem konání akce "Dětský den"

Rada města uděluje souhlas s užíváním části areálu parku Budoucnost a v prostoru rybníka Obora za účelem konání dětského dne organizovaného spolkem Pionýr, Pionýrská skupina V. Šantrocha Havlíčkův Brod, zastoupeným Petrem Dajčem, Havlíčkův Brod v termínu od 27. dubna 2007 do 28. dubna 2007. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

256/07 Výběrové řízení Havlíčkobrodské listy - komise

Rada města jmenuje do hodnotící komise pro výběrové řízení Havlíčkobrodské listy Mgr.Lenku Šoposkou - předsedkyni mediálního výboru a Dr. Zdeňka Dobrého - předsedu kontrolního výboru.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka